Geslaagde workshops Ruimte voor Veranderen

overzicht inspiratieworkshopsAfgelopen week mocht ik voor medewerkers van een fusie-organisatie tijdens een inspiratiedag een drietal workshops ‘Ruimte voor Veranderen’ verzorgen. Thema was het omgaan met de onzekerheden die de veranderingen bij een fusie met zich meebrengen. Ik was in goed gezelschap, want ook Arjan Erkel, de voormalig medewerker van Artsen zonder Grenzen die 607 dagen ontvoerd is geweest, en Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden, waren ook uitgenodigd om workshops te verzorgen.

 

first-stepIn mijn workshops stonden de deelnemers centraal: ‘waar sta ik? waar wil ik naar toe? welke beweging heb ik te maken? en wat is mijn eerste stap?’
De deelnemers gaven aan de – soms meditatieve – oefeningen als verrassend inzichtelijk te hebben ervaren. Een deelnemer gaf aan dat hij eigenlijk niets met die ‘zweverige’ dingen had, maar dat het hem verrassend wat deed en dat hij het waardevol vond om af en toe bij zichzelf stil te staan. Een kadootje 🙂
Het was ook mooi te zien hoe deelnemers bewust werden van de verschillende fase van verandering waarin ze zich bevinden. En het inzicht dat ontstond door met elkaar in dialoog te gaan en in elkaar in te leven.
Is jouw organisatie ook in beweging? En ben jij en/of je collega’s op zoek naar inspiratie en praktische en duurzame handvatten om met verandering om te gaan? Neem contact op!

Han Oei op BNR: “Wat als wij doen wat wij werkelijk willen en kunnen”

Han bij BNR ZZP-cafeAfgelopen zaterdag mocht ik als ‘challenger’ plaatsnemen aan een ronde tafel gesprek in het ZZP Café van Business Nieuws Radio.Thema was dit keer de waarde van coaching in ondernemerschap. Andere tafelgasten waren Esther Vergeer, veelvoudig wereld -en olympisch kampioen in het rolstoeltennis, Arko van Brakel, serie-ondernemer en o.a. voormalig CEO de Baak, en Katja Chaklova, onderzoeker en woordvoerder Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit radio programma voor en door ondernemers, gepresenteerd door Diana Matroos, wordt wekelijks van 11.00-12.00 live uitgezonden vanuit cafe-restaurant @samhoud|places in Amsterdam.

Lees het radioverslag

Kiezen voor creatie of destructie?

persoonlijke groeiWe leven in een wereld die op vele terreinen onder druk staat en om bewuste keuze vraagt. Wat ik zie is een continue stroom van uitdagingen en bedreigingen die onze behoefte aan ruimte, veiligheid en geluk raken. Kijk maar naar de wereldwijde terrorismedreiging, de vluchtelingenproblematiek, de klimaatuitdaging en het is duidelijk dat onze basisbehoeften in het geding zijn. Waarbij er geen voor de hand liggende oplossingen zijn. Met vele verschillende meningen en zienswijzen over de te hanteren aanpak. Gevolg is dat er een voortdurend debat gaande is die niet zelden tot een harde strijd leidt – soms tussen leven en dood – met onnodige slachtoffers. Ook in ons dagelijks (werk-)leven is deze strijd voelbaar. Neem als voorbeeld de talloze krakende organisaties die te kampen hebben met leiderschaps- en besturingsvraagstukken en waarin angst en controle strijden tegen verlangen en ruimte. Met corruptieschandalen, massaontslagen, hoge ziekteverzuim en lage tevredenheidscijfers als uitingen van dat er systemisch iets niet klopt.

Kern van het probleem is dat er een universele strijd gaande is tussen creatie en destructie. Aan de ene kant is er de behoefte en het verlangen naar een wereld waarin iedereen elkaars drijfveren, zienswijzen, talenten en potentieel respecteert vanuit zowel gemeenschappelijkheid als diversiteit, terwijl aan de andere kant er vanuit angst en tekort polarisatie dreigt van de ‘wij vs. zij’ gedachte. In de eerste wereld draait het om samen co-creeren vanuit wederzijds respect en belang. in de andere hebben destructieve krachten de overhand ter bescherming van het eigenbelang. De strijd tussen eco vs. ego en creatie vs. destructie die Otto Scharmer zo mooi in de Huffington Post beschrijft in zijn artikel n.a.v. de aanslagen in Parijs.
Creatie vs. destructie

Creatie vs. destructie

Willen wij de huidige ecologische, socio-economische en spiritueel-culturele kloven overbruggen dan moeten wij starten met het delen van de intentie. Zonder een gedeelde intentie is de kans om samen tot gedragen oplossingen te komen nagenoeg onmogelijk. Dan lopen we het risico dat de genoemde kloven – die Scharmer in ‘Leiden vanuit de Toekomst’ uitgebreid beschrijft –  tot destructie lijdt. Helaas zie ik zowel in maatschappelijke, organisatorische als in interpersoonlijke discussies vaak dat de nadruk ligt op de verschillen in zienswijzen, terwijl de – vaak onuitgesproken – intenties niet zover uit elkaar liggen als het eruit ziet. Het gaat dan om het halen van een gelijk in het debat in plaats van om het samen creëren van een oplossing voor het vraagstuk wat er ligt. Het politieke debat is daar helaas vaak een treffend voorbeeld van.
Weersta het oordeel, cynisme en angst die op de loer ligt.  Open je geest en sta open voor zienswijzen van anderen. Neem samen waar, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. Leef je echt in de vluchteling, de IS-strijder, je leidinggevende of medewerker. En deel wat je feitelijk ziet zonder te vervallen in oordelen en vooringenomen oplossingen. Zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn. Herken wanneer de stemmen van oordeel, cynisme en angst een werkelijke oplossing in de weg staan. En wat deze nodig hebben om rustiger te worden en ruimte te geven. Deze ‘stemmen’ zijn de grootste saboteurs. Niet alleen bij maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen.
Kijk vanuit open mind, open hart en open wil naar wat er wil ontstaan. Vraag wat de situatie met een ander doet, wees oprecht geïnteresseerd. Luister op een diep niveau en laat ook jouw hart van binnenuit spreken. En ga met elkaar daarover in dialoog. In plaats van het downloaden van eigen meningen, het denken in ‘wij vs. zij’ en het gevangen zitten in het eigen belang. Bij een werkelijk dialoog zal er als vanzelf een gedeelde wil ontstaan met de contouren van een lonkend en gedeeld perspectief. Dit gaat verder dan het toepassen van communicatietechnieken. Het vraagt om een wezenlijk andere positie van waaruit jij waarneemt en acteert. En de moed om het vraagstuk te leggen waar deze hoort, er samen met betrokkenen vanuit open mind, open hart en open wil over in gesprek te gaan de ‘eigen stemmetjes’ te weerstaan. Het op deze wijze ‘samen drinken van een kopje thee’ is wat ik veel van mijn cliënten leer wanneer zij zich gevangen voelen of er sprake is van een (potentieel) conflict. Met als resultaat dat er een relatie tussen mensen  kan ontstaan waarin intenties gedeeld worden en alle betrokkenen meer ruimte gaan voelen voor datgene waar het echt om gaat.
Niveaus van luisteren

Niveaus van luisteren

Geef je over aan de toekomst die zich aandient. Ga op pad, experimenteer, co-creeer en leer. Koester succesmomenten en volhard. Richt je op de uitgesproken intenties en het lonkend perspectief. Weersta de verleiding van het opgeven en terugkeren naar de oude situatie. Verandering vraagt om het verlaten van de comfortzone om via kleine stapjes in de stretchzone iets nieuws te creëren. Zonder in de stresszone te geraken door het nemen van te grote stappen of te verlammen door het ervaren van te grote hobbels.
Samengevat, kies voor de weg van samen creëren van onze toekomst. Alleen dan gunnen wij ons de kans op duurzame oplossingen voor de complexe vraagstukken waar wij mee stoeien in werk en leven, op maatschappelijk, organisatorisch en individueel niveau.
p.s. Ik realiseer mij dat jij mogelijk een andere zienswijze hebt of dat jij vragen of twijfels hebt. Laat het via een reactie weten. Graag ga ik er met je over in dialoog.  Mogelijk vinden wij een lonkend en gedeeld perspectief. Vanuit wat er is… Want dat is wat mij drijft…

Gratis inspiratiereeks ‘Op weg naar persoonlijk leiderschap’

Wil jij…

 • jouw werk en leven vormgeven op basis van jouw talenten, drijfveren en passies?
 • jouw plek binnen de organisatie innemen met een gezonde balans tussen bezieling en zakelijkheid?
 • een passende plek voor jezelf creëren ten tijde van grote veranderingen, zoals reorganisatie, werkloosheid, reintegratie of uitkeringssituatie?
 • je autonoom vermogen en waardevolle bijdrage aan de organisatie vergroten?
 • vanuit vertrouwen en vrijheid verantwoordelijkheid nemen voor gezamenlijke resultaten?
 • je persoonlijk leiderschap vormgeven vanuit authenticiteit, plezier en eenvoud?
 • je droom waarmaken en/of een nieuwe koers bepalen?

…dan is de gratis inspiratiereeks ‘Op weg naar persoonlijk leiderschap’ iets voor jou. In deze reeks van inspiratieblogs doorlopen we stapsgewijs de belangrijkste fasen die je op weg naar persoonlijk leiderschap zult ervaren.

Lees hier deel 1: 'Creëer een lonkend perspectief'

 

Aan het eind van de reeks:

 • ben jij bewust van de belangrijkste fasen op weg naar persoonlijk leiderschap en bijbehorende vragen en uitdagingen per fase
 • ben jij geïnspireerd en heb jij praktische tips om op weg te gaan
 • heb jij al de eerste stappen gezet en inzichten opgedaan wanneer je de aangereikte opdrachten uitvoert.
 • ben jij je bewust van wat jouw grootste uitdagingen zijn om verder aan te werken al dan niet met aanvullende ondersteuning.

De inspiratiereeks is bedoeld om jou – of iemand die jij het gunt – te inspireren en via praktische oefeningen (zelf-)inzicht te verschaffen om op weg te gaan naar persoonlijk leiderschap. Zodat jij meer resultaat zult ervaren met minder moeite en meer plezier.

Schrijf je in voor de inspiratiereeks ‘Op weg naar Persoonlijk Leiderschap’

Sinterklaastip: Wat dicht jij jouw Team toe?

Wie herkent de sinterklaasstress niet? Ben jij al klaar met alle cadeaus, gedichten en surprises voor jouw dierbaren? Ikzelf ben thuis conform de familietraditie de last-minute-just-in-time-Piet. Ben nog niet begonnen, maar begin nu wel de kriebels te krijgen.

Waar te beginnen? Laat ik starten met degene wiens lootje ik heb getrokken – ik verraad even niet wie ik heb getrokken, want je weet nooit wie er meeleest. Wat zal ik kopen, wat is een toepasselijke surprise en hoe kom ik tot slot tot een humoristisch en tegelijk educatief verantwoord gedicht.

Creëren start vaak met associeren. Waar denk ik top-of-mind bij iemand aan? Aan welke kwaliteiten, minder goed eigenschappen, bloopers? En welke boodschap heb ik als ‘coachende’ Piet om hem of haar te ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling? Bij je eigen familieden is deze excercitie nog wel te doen, maar hoe zou dit zijn wanneer jij dit zou moeten doen voor het team waarin jij werkt of waaraan jij leiding geeft?

Hoe goed ken jij jouw team? Ik daag jou uit een kort gedicht voor jouw leidinggevende of een van jouw collega-teamleden te maken of in ieder geval over onderstaande inspiratievragen na te denken. Bij voorkeur voor iemand binnen het team die jij nog niet zo goed kent of bij wie jij nog geen echte ‘klik’ voelt of zelfs bij jou irritatie oproept.

 1. Waar denk jij bij deze persoon het eerste aan en welk gevoel heb jij daarbij? En is dit gevoel helpend of belemmerend voor samenwerking?
 2. Welke passie, talenten en kwaliteiten dicht jij hem/haar toe? In welke situatie(s) heb jij deze ervaren?
 3. Welke ‘fouten’ en bloopers heb jij hem/haar zien maken? Wat is hierbij zijn/haar valkuilgedrag?
 4. Wat zou deze persoon kunnen helpen om zijn/haar ontwikkelpotentieel verder te benutten en valkuilgedrag te voorkomen in de context van de teamtaak?
 5. Wat zouden jullie kunnen doen om elkaar beter te leren kennen en elkaar te helpen bij het bereiken van jullie persoonlijke en teamdoelen?

Misschien is deze uitdaging voor deze Sinterklaas te kort dag, maar wellicht voor volgend jaar een idee of voor de eerste teamsessie van het nieuwe jaar?

Elkaar kennen en met elkaar in dialoog zijn is de basis voor de ontwikkeling naar een high-performing team. Over wat een ieder drijft, waar hij/zij goed en minder goed in is en wat zijn/haar ontwikkelpotentieel en valkuil is. En hoe de teamleden elkaar hierin kunnen helpen.

Kun je niet wachten tot Sinterklaas? Neem dan contact op. Ik help jou graag om aan een high-performing team te bouwen binnen haar context, teamtaak en teamdoel.

Ik wens je alvast een gezellig Sinterklaas!!

Oei-voor-Groei-Piet.

Doe NU de Gratis Teamscan

Verkrijg inzicht in ontwikkelpunten van jouw team.

Start met het benutten van het volledige potentieel.

Ervaar meer resultaat, minder moeite en meer plezier!

envelope
envelope

Werkzaam binnen het HBO? Laat u kosteloos coachen!

Bent u werkgever of werknemer binnen het HBO? Dan komt u via de Arbo HBO catalogus (afgesloten in opdracht van de HBO CAO partners) in aanmerking voor gehele vergoeding van één coachtraject (van maximaal 5 sessies) per kalenderjaar per medewerker.

Als u dit kalenderjaar nog start met een coachtraject, dan behoudt u de mogelijkheid om in 2015 opnieuw een coachtraject aan te vragen voor het geval aanvullende sessies gewenst zijn. (Dus in totaal 10 i.p.v. 5 sessies)

Coaching Nederland, waaraan ik als Associate ben verbonden, is al sinds geruime tijd uitgekozen als preferred supplier voor coaching diensten in het kader van effectieve zorgoplossingen van preventie tot en met re-integratie.

Voorbeelden van coachtrajecten die in aanmerking komen voor vergoeding:

 • Verbeteren van de balans tussen draagkracht en draaglast
 • Omgaan met privé omstandigheden
 • Verbetering van balans in werk en privé
 • Omgaan met burn-out en overspannenheid
 • Verbetering van houding- en gedragsaspecten
 • Gezonde afstemming van functie en vaardigheden
 • Stressreductie bij (mogelijke) conflictsituatie
 • Voorkomen of verkorten van verzuim
 • Verminderen van individuele gezondheidsrisico’s
 • Verbeteren van mentale en fysieke weerbaarheid

Meer weten? Informeer bij uw P&O afdeling of

Neem contact op

 

Sinds 2011 coach ik docenten, leidinggevenden en ondersteunend personeel binnen HBO-instellingen met uiteenlopende coachvraagstukken.

De coachtrajecten worden zonder uitzondering als zeer waardevol ervaren.

Lees hier wat anderen over ons zeggen

Diepgaande ODC teamanalyse versnelt teamontwikkeling

Op weg naar een high-performing teamOp weg naar een high-performing team?

Wilt u…
 • als team ontwikkelen naar een high-performing team binnen haar taak en context?
 • inzicht krijgen in welke ontwikkelfase jouw team verkeert en wat dit van een ieder vraagt?
 • persoonlijke en gemeenschappelijke talenten, drijfveren en competenties binnen het team ten volle benutten en elkaar in ieders kracht zetten?
 • alert zijn op kwetsbare kracht en valkuilgedrag van het team en hoe hierop te anticiperen?
 • de patronen en groepsdynamiek binnen het team begrijpen?
 • als team samenwerken met een gezonde balans tussen bezieling en zakelijkheid?
 • in werkelijke dialoog gaan over wat ertoe doet?

…dan is een teamanalyse op basis van het ODIN Development Compass (ODC) een mooie start. Een diep, simpel en snel instrument om jouw team verder op weg te helpen richting een high-performing team gebruikmakend van ieders natuurtalenten.

Met het ODC krijgt u een diepgaand en betrouwbaar inzicht in de aanwezige talenten en ontwikkelpotentieel van uw team, maar ook in de kwetsbare kracht met bijbehorend valkuilgedrag.

Door met het team hierover in dialoog te gaan binnen de context waarin het zich bevindt ontstaat er ruimte voor verdere teamontwikkeling of een adequate teamsamenstelling.

Een MT in het hoger onderwijs ging onder onze begeleiding met elkaar in dialoog op basis van analyse van hun teamprofiel. Het team werd hierin bewust dat elk teamlid onder druk zich terugtrok in haar eigen moestuin, controlerend gedrag ging vertonen en energie ging verliezen. Ook werd duidelijk dat de teamtaak wel duidelijk was, maar een gedeeld teamdoel ontbrak. In de sessie spraken de teamleden af om het voorbeeldteam van het instituut te worden, gemeenschappelijke clusterdoelen te stellen en elkaar in hun kracht te zetten. Dit lonkend perspectief gaf veel energie, omdat het paste bij hun drijfveren. Paar weken later hoorde ik van de clustermanager dat taken herverdeeld waren op basis van talent en ontwikkelpotentieel en dat er nu begroot en gestuurd werd op clusterniveau in plaats op vakgroepniveau waardoor de individuele teamleiders nu van elkaar afhankelijk zijn en elkaar opzoeken voor gedeelde oplossingen.
 

 

Het teamprofiel wordt opgebouwd uit individuele ODC-metingen van de teamleden. Deze worden voorafgaand aan de teamsessie individueel met de teamleden besproken. Deze persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een coachgesprek is al een kado op zichzlelf voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

 

Geef je teamontwikkeling een ‘boost’  met behulp van een krachtige teamanalyse.

 
ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

DOE de UNIEKE ODC-meting 

Meer inzicht krijgen in talenten, drijfveren en gedrag?

De unieke ODC-meting geeft richting in Werk en Leven...

envelope
envelope

 

Voorbeeld Teamprofiel

ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

ODC meet en verbindt gedrag, competenties, drijfveren en talent

DOE de UNIEKE ODC-meting 

Meer inzicht krijgen in talenten, drijfveren en gedrag?

De unieke ODC-meting geeft richting in Werk en Leven...

envelope
envelope

Hoe voorkom je een burn-out? 10 tips

Eén op de acht werknemers in ons land kampt met burn-outklachten door de hoge werkdruk. Zij hebben een werkgever om op terug te vallen wanneer het misgaat. Als zzp’er sta je er echter alleen voor. Hoe voorkom je dat je in een burn-out komt?
ZZP Servicedesk heeft mij als coach met ervaring in het begeleiden van werknemers en zzp-ers met een burn-out met deze vraag geconfronteerd. Lees hier het interview waarin ik 10 tips geef.

Lonkend perspectief WK-titel voor nu vervlogen, maar reis belangrijker dan bestemming

Een keer in de vier jaar voel ik de morele verplichting om een WK-verhaal te schrijven. De oorsprong van dit gevoel is de onvergetelijke gebeurtenis uit 1974 waarin ik samen met mijn vader op de tribune zat bij de gedenkwaardige WK-finale tegen West-Duitsland. De door Neeskens hard door het midden gescoorde strafschop in de allereerste minuut en de juichende oranjemassa in het stadion blijft voor altijd in mijn geheugen gegrift. Vandaag, de dag na het missen van een nieuwe finale na een verloren strafschoppenreeks tegen Argentinië, schrijf ik dit stuk ter verwerking van de vervlogen hoop op het rechtzetten van wat er in de finales van1974 tegen Duitsland en van1978 tegen Argentinië misging.

In de nabeschouwing vannacht hoorde ik Louis van Gaal zeggen dat hij een sms had ontvangen van Pieter van den Hoogenband met als boodschap: ‚Het proces is belangrijker dan het resultaat’. Of zoals ik deze wijsheid vaak verwoord: ‚De reis is belangrijker dan de bestemming.’ Nu zal deze wijsheid in de emotie vlak na de wedstrijd waarschijnlijk niet zo gevoeld worden. En overheerst het verdriet van het missen van het lonkend perspectief van de eeuwige roem die behoort bij het behalen van een wereldtitel. Maar er breekt een tijd aan dat er op dit WK teruggekeken wordt als een prestatie om trots op te zijn en een onvergetelijke leerervaring voor de veelal nog jong en ervaren spelers van Oranje.

Dit WK leert ons de les van de kracht van het lonkend perspectief. Met een onderliggende urgentie of verlangen om in beweging te zetten. Zoals van Gaal, staf en spelers zich voor en tijdens het WK zich rationeel en emotioneel verbonden hebben met het lonkend perspectief van een vooraf ondenkbaar geacht perspectief van de wereldtitel nodig ik mijn cliënten altijd uit hun perspectief zodanig te concretiseren, zodat mensen zich hiermee willen en kunnen verbinden. Wat mij helaas opvalt binnen verandertrajecten en organisaties in beweging is dat dit lonkend perspectief met onderliggende urgentie of verlangen veelal te vaag of te onaansprekend is of te weinig gedeeld wordt binnen de organisatie. Met als gevolg dat mensen niet of nauwelijks in de gewenste beweging komen en er een onderstroom ontstaat die de (infrastructurele) maatregelen in de bovenstroom tegenwerken. Ik zie dat bijvoorbeeld binnen het (hoger) onderwijs en de zorgsector die volop in beweging is. Met verbazing of irritatie wordt er dan gewezen op de weerstand van mensen om te veranderen. Mijn rol is dan het stimuleren en faciliteren van de dialoog om ruimte te creëren om mensen te verbinden aan een gemeenschappelijk perspectief of, wanneer deze er niet is, hen te laten besluiten vanuit eigen kracht en wederzijds respect uit elkaar te gaan.

Dialoogsessies voelen voor betrokkenen niet altijd even gemakkelijk, maar de winst is dat de essentie boven tafel komt en hiermee de ruimte wordt gecreëerd om in dialoog oplossingen te laten ontstaan om de gewenste verandering wel te laten slagen. Dit vraagt om moed en openheid om verschillen, bijv. in visie, talenten en drijfveren, zichtbaar te maken en om verantwoordelijkheid te nemen voor ieders eigen rol als individu en als deelnemer aan het (organisatie-)systeem. En om aanwezige talenten met elkaar te verbinden en elkaar te onderstenen bij het compenseren van kwetsbare kracht met bijbehorend valkuilgedrag (Zie: Verbind organisatiedoelen aan persoonlijke drijfveren en talenten). Dit lijkt Van Gaal en consorten dit WK goed te zijn gelukt. Mooie voorbeelden zijn het invoeren van het veelbesproken 5-3-2-1 systeem waarin de kwetsbare kracht van de verdediging verbonden werd met de exceptionele kwaliteiten van de voorhoede. En de meesterzet om in de kwartfinale de betrouwbare doelman Jasper Cillissen vlak voor de beslissende strafschoppenserie te vervangen door penaltykillier Tim Krul. Dit alles werd door betrokkenen geaccepteerd doorat er een gemeenschappelijk lonkend perspectief was waaraan ieder teamlid zich wilde committeren.

Een andere gouden les van dit WK is dat de reis naar lonkend perspectief of het pad naar verandering vraagt om te werken met wat er is en het maken van offers en een portie volharding. Het bereiken van een nieuwe gewenste situatie vraagt meestal om ander gedrag. En dit betekent dat er iets moet worden losgelaten wat lang niet altijd eenvoudig is, omdat dit vraagt om uit de comfortzone te stappen. Het is goed om je bewust te zijn wat je hebt los te laten en wat het bijbehorende offer is. En ook om bewust te zijn van wat eventuele weerstand in beeld wil brengen zonder teveel oordeel. Om vervolgens situaties te creëren om te gaan oefenen en succesmomenten te ervaren om door te zetten richting lonkend perspectief. Voor Oranje was de 5-1 winst tegen Spanje bijvoorbeeld de aanmoediging om met het nieuwe spelsysteem door te gaan, ondanks de voortdurende kritiek vanuit de buitenwereld dat zij hiermee een stuk Hollands erfgoed van aantrekkelijk aanvallend voetbal verkwanselen. Deze weerstand bracht mogelijk in beeld dat Nederland wel wereldkampioen wil worden, maar niet ten koste van eigen identiteit.

Een voorbeeld dat ik vaak tegenkom in mijn praktijk is dat traditioneel management moeite heeft het offer te doen om controle los te laten uit angst dat zij voor onverwachte situaties komen te staan en hierop afgerekend worden wanneer er iets misgaat. Hierdoor komen managementprincipes als faciliterend leiderschap en zelfsturende teams maar moeizaam van de grond. Pas wanneer er losgelaten en ruimte gegeven wordt ontstaat er ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit vraagt ook om de mogelijkheid om fouten toemaken. Wanneer dit niet het geval is is de kans dat het systeem in oud gedrag vervalt groot.

Een ander treffend voorbeeld uit mijn coachpraktijk binnen het hoger onderwijs is dat veel docenten klagen over te weinig voorbereidingstijd, maar dat de essentie elders ligt.  Overbelasting aan taken kan natuurlijk een oorzaak zijn, maar niet zelden zit ook perfectionistisch gedrag van de docent in de weg. Als oefening nodig ik hen dan uit om twee dagen voor een college te stoppen met hun voorbereiding in plaats van tot het laatste moment hun presentatiemateriaal te optimaliseren. En vervolgens maar te gaan ervaren hoe dit voor hen  en voor de studenten is. Ik krijg dan vaak terug dat het college beter gewaardeerd werd door de hogere mate van interactiviteit en vermindering van het aantal Powerpoint slides, ondanks het ongemakkelijke gevoel om niet perfect voorbereid te zijn. Dit succes helpt hen minder tijd in voorbereiding te stoppen en meer tijd en ruimte te ervaren voor andere zaken. Een vraag die ik vaak stel is: Wat is jouw offer om te willen veranderen?

Kortom, succesvolle veranderingen vragen om een lonkend perspectief met een onderliggende urgentie of verlangen om in beweging te komen. En het stappen uit een comfortzone met het offer dat behoort bij het hetgeen losgelaten moet worden. Oefenen, ervaren en het volharden door het koesteren van succesmomenten brengen het lonkend perspectief dichterbij. Waarbij de reis belangrijker is dan de bestemming. Ondanks het feit dat het zuur voelt dat we de wereldtitel niet gepakt hebben. Maar wie weet wat de ervaring van dit WK ons over vier jaar brengt…

Op zoek naar ruimte voor verandering? Kijk op www.ruimtevoorveranderen.nl