Persoonlijke coaching

Voor wie? In persoonlijke coaching staat jouw professionele en/of persoonlijke ontwikkeling centraal. Jouw coachingsvraag is al dan niet werkgerelateerd. Individuele coaching staat in principe open voor iedereen die open staat voor groei. Vanuit verlangen of noodzaak.

Wat kan je verwachten? Jij en jouw coachingsvraag geven context en inhoud aan het coachingstraject. Een basis coachingstraject omvat gemiddeld 5 gesprekken. Na 5 gesprekken wordt in samenspraak bekeken of verdere coaching wenselijk is. De meeste cliënten hebben na 5 sessies zoveel inzichten opgedaan dat zij zelfstandig verder kunnen.

Loopbaancoaching

is gericht op een afstemming tussen wie je bent en wat je doet, vanuit je talenten, kwaliteiten en daadwerkelijk vertoond gedrag. De coach helpt je inzicht te verwerven in je mogelijkheden binnen je huidige organisatie, of extern.  Op basis van deze inzichten kan je keuzes maken en investeren in je loopbaanmogelijkheden (personal branding). Outplacement is om je te begeleiden van werk naar werk. In dat traject wordt dus mede marktgericht gewerkt.Het gaat over je bewust te worden van de huidige- en de gewenste positie in je loopbaan, in je leven. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Een moment van bezinning, van terugblik en vooruitblik op: verleden, heden, toekomst. Hoe combineer je werk en privé? Hoe zorg je voor een goede energie-huishouding? Hoe zorg je voor voldoende uitdaging en ontwikkeling? Wat is je persoonlijke missie, wat is je zingeving? Ben ik competent voor een leidinggevende functie? Wil ik verder in deze functie, organisatie? Waar gaat mijn verlangen naar uit? Hoe kijk ik naar mijn toekomst, hoe neem ik de regie, hoe kan ik sturen daarin? Wat is mijn perspectief? Waar ligt mijn kracht? Wat zijn mijn mogelijkheden?
Veel voorkomende thema’s:

 • Je talenten: hoe spreek je ze maximaal aan?
 • Toekomstperspectief: wat wil ik mijn werk bereiken? Zit ik nog op mijn plaats?
 • Assertiviteit: hoe kan je jezelf steviger profileren?

Executive coaching

is een tijdelijke ondersteuning die jouw leiderschapskwaliteiten bevordert. Succesvol leiderschap vraagt om persoonlijk (innerlijk) leiderschap en levenskunst enerzijds, en een brede kennis omtrent succes- en faalfactoren van organisaties, ook in deze tijd.Een leider dient allereerst zelf op koers te liggen: leidt hij zijn eigen leven zoals hij dat ook echt wil en zoals dit passend voelt. Gaat er voor de executive voldoende zelfliefde vooraf aan de liefde voor zijn of haar organisatie, haar missie en medewerkers?Executive coaching is er niet om problemen op te lossen, maar om problemen vóór te zijn. Als de executive lekker in zijn of haar vel zit, dan werkt dat automatisch door als één van de succescriteria voor de gehele organisatie.
Veel voorkomende thema’s:

 • Leidinggeven: hoe vergroot je het vertrouwen in je team?
 • Management: hoe ga je om met de verschillende doelstellingen van de organisatie, jezelf en je team?

Work-/Lifecoaching

onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het is een vorm van coaching waarin het hele leven van de mens onder de loep wordt genomen. Work-/LifeCoaching is erop gericht gelukverstorende factoren te onderkennen en het werk-/ en privéleven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Om gelukkig te worden is het nodig een goede balans te vinden in het werk-/ en privéleven én in de persoonlijkheid. Work-/LifeCoaching richt zich op beide.Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.
Veel voorkomende thema’s:

 • Dromen en passies: doen wat écht bij jou past.
 • Grenzen bewaken: hoe oprecht is jouw ‘ja’ en ‘nee’?
 • Perfectionisme: wanneer is goed ook goed genoeg?
 • Balans: hoe combineer je alle rollen die je in het leven speelt?
 • Conflicten: rustiger omgaan met tegenstrijdige belangen.

Wat levert je het op? Na een coachingstraject heb je meer inzicht in wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Jij bent in staat bewuster te werken en leven en keuzes te maken die passen bij jouw wensen en drijfveren. Lees hier enkele praktijkverhalen en de beoordeling en aanbevelingen van cliënten

Als Associate van Coaching Nederland kunnen de cliënten van Oei voor Groei profiteren van Impr0ve™: een webbased coachingtool dat coaches, gecoachten, opdrachtgevers en leidinggevenden het instrumentarium biedt om een begeleidingstraject professioneel te ondersteunen. Persoonlijke of gemeenschappelijke (team-)doelstellingen worden hierdoor eerder gerealiseerd. Neem contact op voor een begeleidingstraject op maat.

Bekostigen van een loopbaan/coachtraject

Wist u dat u mogelijk in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van een coachtraject? Lees er hier meer over

Aftrekbaar bij aangifte inkomstenbelasting

In 2015 kan je de kosten van een loopbaantraject als studiekosten aftrekken, indien er sprake is van een leertraject. Hierbij is sprake van een drempel van € 250. Bij de aangifte inkomstenbelasting krijg je een groot gedeelte van de kosten van het loopbaantraject terug. Let op! Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar. Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

Bron: Kluwer Belastinggids 2014

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijg je in het kader van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WW&Z) bij ontslag een financiële vergoeding: de zogeheten transitievergoeding. De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is dat de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de transitievergoeding. Voorwaarde voor deze transitievergoeding is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding gebruiken voor loopbaancoaching en/of voor scholing; het doel van de vergoeding is om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Of kosten die uw werkgever heeft, omdat een langere opzegtermijn wordt gehanteerd en u gedurende deze periode bent vrijgesteld van werk. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Heeft uw werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om uw inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze kosten in overleg met u in mindering worden gebracht. Hieronder kunnen bijvoorbeeld duale opleidingen vallen.

Voor het in mindering kunnen brengen van kosten op de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw werkgever heeft de kosten gespecificeerd en u hierover geïnformeerd;
 • U stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding;
 • De kosten zijn gemaakt door uw werkgever zelf;
 • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van u;
 • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht. Dit is anders als u en uw werkgever een langere opzegtermijn afspreken en u in deze periode bent vrijgesteld van werk;
 • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor de zijn gemaakt;
 • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna;
 • De kosten kunnen niet elders door uw werkgever worden gedeclareerd;
 • De kosten kunnen niet op u worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Bron: Rijksoverheid

Neem contact op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *