Vervolg Gratis Ontwikkeladvies

Goed nieuws!

Mogelijk komt er binnenkort een vervolg op het gratis en succesvolle Ontwikkeladvies van afgelopen jaar. Dit staat in ieder geval in het Deltaplan Werk waarover gesproken wordt. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling van het Ministerie van SZW.

Het doel hiervan is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020.

Vorig jaar heb ik meer dan 100 mensen mogen begeleiden via het gratis Ontwikkeladvies voor 45+ers. Lees via de link meer over de succesvolle regeling van vorig jaar met de positieve reacties van deelnemers. Zoals het ernaar uitziet wordt de leeftijdsgrens in de nieuwe regeling losgelaten.

Interesse? Laat hieronder je mailadres achter, dan stuur ik je de exacte inhoud en voorwaarden zodra deze bekend zijn.

Hoe een persoonlijk kompas jou rust, richting en veerkracht biedt in tijden van onzekerheid…

De huidige omstandigheden vragen veel van ons, zowel maatschappelijk als van jou en mij als individu. En zoals ik in een eerdere blog  'Niet weten is helemaal ok!' schreef gaan wij allen anders met deze bijzondere situatie om. Doordat de een meer getroffen wordt dan de ander op het gebied van gezondheid en welzijn, zowel sociaal-emotioneel als financieel-economisch. En ook doordat we verschillen in hoe we naar de veranderende wereld kijken en hoe we met onzekerheid en restricties in onze vrijheid omgaan. Daarbij is het een niet perse beter dan het ander. We verschillen gewoon van elkaar: we zijn allen uniek met onze eigen persoonlijke context waarin we werken en leven. Deze diversiteit kan juist verrijkend zijn wanneer we elkaar blijven respecteren en open staan voor elkaars zienswijzen en situatie.

Als perspectiefbieder kijk ik door een bril waarin ik de situatie probeer te nemen zoals deze is. Met zowel de mooie aspecten - ik zie veel creativiteit en solidariteit om mij heen - als de minder fijne aspecten van verlies van dierbaren, sociaal isolement van kwetsbaren en mensen die hun baan en zekerheid verliezen. Niet dat dit mij niet aan het hart gaat, integendeel... Toch probeer ik de realiteit te accepteren zoals deze is, om van daaruit mijn focus te richten op een nieuw lonkend en betekenisvol perspectief. En vervolgens beweging te creëren door stapjes voorwaarts te zetten...

De voorspelling is dat de tijd van onzekerheid, sociale angst en economische recessie voorlopig niet over zal zijn. Dit vraagt om een flinke dosis incasseringsvermogen en veerkracht. We zullen geconfronteerd blijven met tegenslagen en zaken die we eigenlijk niet willen. En tegelijkertijd vraagt het van ons om  - naast aandacht voor pijn, verdriet en acceptatie - weer op te krabbelen en vol goede moed voort te gaan.

Het helpt om een lonkend en betekenisvol perspectief te hebben waarop je je kan richten. Zodat verlangen jou helpt om de dingen te gaan doen die echt belangrijk voor je zijn. In alle leefomgevingen waar jij deel vanuit maakt: jouw sociale kring met familie en vrienden, jouw werkomgeving en jouw plek in de maatschappij.

Wat vind jij belangrijk in jouw leefkringen? In mijn coachtrajecten vormt dit vaak het startpunt van het zelfonderzoek van mijn clienten. Ook al komen ze meestal binnen met een werkgerelateerde vraag. Door eerst uit te zoomen wordt het vraagstuk in perspectief gezet, zodat afhankelijkheden tussen persoonlijke thema’s eerder helder worden en de focus en energie uitgaat naar de zaken die er echt toe doen...Het is niet zelden dat thema's zoals grenzen stellen, verbinding maken, keuzes maken, omgaan met conflicten niet alleen in je werk, maar ook in je privécontext manifesteren. 1x is toeval, 2x opmerkelijk en 3x een patroon. Als het patroon helder wordt door uit te zoomen, kun je vervolgens inzoomen op wat er nodig is om belemmerende patronen te doorbreken en te experimenteren met nieuw gedrag in de diverse leefkringen.

Door je te verbinden met wat echt belangrijk voor je is ontstaat een persoonlijk kompas, dat richting en houvast biedt zowel in goede als in minder voorspoedige tijden. Het maken van ‘kloppende’ keuzes wordt eenvoudiger en dat geeft rust en een gevoel van voldoening en zingeving. Dat is in ieder geval wat ik zelf ervaar en terugkrijg van mijn clienten. 

Vragen die je jezelf kunt stellen:

 • Waar word ik echt gelukkig van?
 • Wat vind ik belangrijk in mijn sociale relaties?
 • Welke factoren bepalen mijn werkgeluk?
 • Welke maatschappelijk bijdrage wil ik leveren aan mijn leefomgeving?
Persoonlijk Kompas voor Werk en Leven

De kracht van een persoonlijk kompas


Zelf heb ik de afgelopen weken weer de werking en waarde van mijn persoonlijk kompas aan den lijve ondervonden. Binnen een tijdsbestek van een week heeft mijn gezin drie keer een ambulance voor mij zien voorrijden. Ben ik opgenomen, ontslagen en de dag erna meteen weer opgenomen in een ziekenhuis. Ben ik medisch binnenste buiten gekeerd op verschillende afdelingen, om uiteindelijk vorige week zondag met spoed geopereerd te zijn aan 'slechts' een flink ontstoken galblaas, de uiteindelijke onverwachte boosdoener. Kortom, een hectische en spannende week, in het bijzonder voor mijn vrouw en kinderen...


En toch was ik een dag na thuiskomst alweer aan het werk. Ik verstuurde een mail aan mijn clienten met de kop 'Hoera, ik ben ontslagen...'. Om geleerde lessen met hen te delen en hen nog te kunnen te laten profiteren van een waardevol en kosteloos buitenkansje dat ik hen alleen die week nog kon bieden. Gewoonweg, omdat ik ze dat gun. De volgende avond was ik tot middernacht bezig een video te compileren van ingezonden felicitaties van familie en vrienden ter ere van het slagen van mijn zoon voor zijn eindexamen. Misschien allemaal niet zo verstandig vanuit oogpunt van herstel van mijn operatie, maar de 'drive' om er als perspectiefbieder voor mijn clienten te zijn en nog belangrijker mijn zoon toch een speciaal feestgevoel te geven in coronatijd, gaf mij meer flow en voldoening dan dat het energie kostte. Dit is hoe het werkt wanneer je handelt vanuit je persoonlijke missie en kompas…

Een persoonlijk kompas biedt ons zeker in deze onzekere tijd een welkom houvast. Soms ben je dingen aan het doen of juist laten, waarvan je je later afvraagt of dit wel de juiste zaken of keuzes zijn. We acteren op de automatische piloot of volgen braaf wat er van ons gevraagd wordt zonder er echt bij na te denken. Totdat er twijfel ontstaat en het begint te kriebelen... Herkenbaar?

Zo hebben wij enkele weken geleden als kinderen in samenspraak met onze zieke en hulpbehoevende ouders besloten om hen toch op te zoeken. Als resultante van de rationele en emotionele afweging tussen besmettingsrisico en vereenzaming in het laatste deel van hun leven. Waarbij het gevoel van wie en wat wij echt belangrijk vinden het uitendelijk heeft gewonnen...

Een open dialoog over een collectief kompas kan helpend zijn om tegenstellingen te overbruggen en gedeelde visies en belangen te verenigen. Zodat onze leiders en bestuurders een koers varen die breed gedragen wordt door hun volgers. De uitdaging is om dit dialoog op alle niveaus te (blijven) voeren. Binnen het gezin en familie, binnen het team waarin we werken, binnen organisatie, en binnen de wijken, landen en wereld waarin we leven...

Kortom, laten we tijd en aandacht creëren voor wat we echt belangrijk vinden. Een kompas - persoonlijk danwel collectief - helpt ons om eenvoudiger keuzes te maken en regie te nemen over werk en leven. Zodat we meer rust, veerkracht, flow en zingeving gaan ervaren. Hoe mooi zou dat zijn...

Wil jij ook je persoonlijk kompas aanscherpen?

Om mensen meer regie en nieuwe energie te laten ervaren heb ik het programma 'Jouw Persoonlijk Kompas in Werk en Leven' ontwikkeld. 


Wat levert het Programma je op?

⊡ Je wordt bewust van wat je écht wilt
⊡ Je creëert jouw Persoonlijk Kompas voor focus en richting
⊡ Je doorbreekt vicieuze cirkels en neemt (weer) regie over je werk en leven
⊡ Je zet eerste stappen richting een voor jou lonkend en betekenisvol perspectief waarin je doet wat je werkelijk wilt.
⊡ Je gaat meer balans, bezieling en energie ervaren


Interessant voor jou? Op dit moment heb ik een exclusief aanbod voor piliot gebruikers


Niet weten is helemaal ok!

Niet weten is helemaal ok!

Hoe voel jij je nu het steeds duidelijker wordt dat wij voorlopig nog niet verlost zijn van het Coronavirus? Ervaar jij rust of onrust? Vertrouwen of angst? Sta jij in de actiemodus of trek je liever een deken over je heen?

Als jij werkzaam bent in de zorg of een ander 'vitaal beroep', dan is er geen echte keus. Je staan noodgedwongen in de overlevingsstand en doet alles wat in je vermogen ligt om onze maatschappij overeind te houden in deze tijd van crisis. De waardering voor jou is dan ook volkomen terecht. Mogelijk is jouw uitdaging om in de hectiek zelf overeind te blijven. Door in de weinige eigen tijd die je gegeven is goed voor jezelf te zorgen. Probeer daarbij goed naar je lichaam te luisteren. Dit liegt zelden en soms zegt het ‘ho’, zoals voormalig minister Bruins is overkomen... 

Ben jij niet werkzaam in een vitaal beroep, dan is de kans groot dat je vanuit huis zo als goed mogelijk je werk of opleiding probeert voort te zetten. Gebruik makend van de digitale mogelijkheden. Voor de een is dit 'business as usual' en voor de andere een radicale verandering. Bijzonder te zien hoe innovatie onder hoge urgentie en druk versneld ingevoerd kan worden. Online leren en met elkaar communiceren en samenwerken heeft in een paar weken tijd een enorme vlucht gemaakt. Kinderen zijn al bijna gewend aan hun ‘virtual classrooms’ en als ik alle “Zoom”-sessies zou bijwonen waar ik voor uitgenodigd word zou ik geen tijd meer hebben voor mijn gezin.

Ook de dynamiek in vele thuissituaties zijn radicaal veranderd. In mijn geval ben ik nu overdag de thuiswerker én hoeder voor mijn puberkinderen, terwijl mijn vrouw lange dagen maakt op het provinciehuis als interim MA voor de directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Gisteren mocht ze bijvoorbeeld het landelijk Veiligheidsberaad logistiek coördineren dat plaatsvond na afloop van de persconferentie over de aangescherpte Corona-maatregelen. Mijn dochter is nu op haar slaapkamer online les aan het volgen, terwijl mijn zoon als eindexamenleerling net gehoord heeft dat het Centraal Examen niet doorgaat. De jubelstemming is binnen een half uur omgeslagen tot stress, aangezien hij zich nu realiseert dat de schoolexamens - waar hij zich op aan het voorbereiden is (althans dat hopen wij :-)) bepalend is voor zijn slagen. Zo snel kan het verkeren...

Kortom, in deze tijd wordt iedereen geconfronteerd met onzekerheid. Over het halen van je diploma. Over de toekomst van je baan of je eigen bedrijf. Over de gezondheid van jezelf en jouw naasten. Mijn ouders wonen in het oosten van het land en zijn afhankelijk van mantelzorg. Het is toch een beangstigend gevoel dat hen nu wat overkomt en dat we daar niet heen kunnen gaan. En gistermiddag ontving ik een bericht dat een client van mij was opgenomen op de Spoedeisende Hulp ivm corona. Terwijl ik nog die ochtend gereageerd had op een reflectie van haar via het eCoachplatform dat ik gebruik. Terwijl ik dit schrijf ontvang ik net van haar een mail dat ze aan het zuurstof ligt en antibiotica krijgt, waardoor ze minder benauwd en moe voelt. Voel mij opgelucht dat ze een levensteken geeft en tegelijkertijd ontroerd, doordat ze schrijft dat mijn steun (via eCoaching) voor haar nu essentieel is. 

Hoe ga jij met die onzekerheid van niet-weten om? Misschien trek jij je wel helemaal terug in de veiligheid en vertrouwdheid van jouw gezin. Of misschien ben jij juist heel actief op social media, zodat je je niet geïsoleerd voelt en verbonden blijft met familie en vrienden. En ben jij daarnaast hard aan het werk om je (online) zichtbaar te maken. Om als zelfstandig ondernemer deze crisis te overleven. 

De boodschap die ik wil meegeven is dat ieder haar eigen context en eigen copingstrategie heeft en dat dit helemaal ok is. Het is heel natuurlijk dat jij anders op angst en onzekerheid reageert dan een ander. In crisissituatie reageren wij vanuit ons eigen copingstrategie. Basaal zijn er drie varianten: vluchten, vechten of bevriezen.

In een bepaalde copingstrategie kan gebruikgemaakt worden van een veelheid aan mechanismen. Een veelgebruikte indeling is:

 • Actief aanpakken: het probleem wordt geanalyseerd en opgelost.
 • Sociale steun zoeken: troost en begrip zoeken bij anderen, samen met een ander het probleem oplossen.
 • Vermijden: het probleem wordt ontkend en vermeden.
 • Palliatieve reactie: men richt zich op andere dingen dan het probleem. In extreme vorm kan dit leiden tot verslavingen.
 • Depressief reactiepatroon: piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfel aan zichzelf.
 • Expressie van emoties: het probleem leidt tot frustratie, spanning en agressie.
 • Geruststellende gedachten en wensdenken: men houdt zich voor dat het probleem vanzelf wel goed komt of dat anderen het nog veel zwaarder hebben.

Waar herken jij je in? Ben jij bewust van jouw copingmechanismen? Waar is dit gedrag mogelijk ontstaan? Wat levert dit gedrag jou op en wat kost het je?

Het voordeel van bewustzijn van je eigen gedragspatroon is dat je de mogelijkheid hebt het te doorbreken wanneer dit jou nu niet meer helpt. Want elk gedrag kent haar baten, maar ook mogelijke kosten. Bijvoorbeeld, met hard werken (vorm van vechten) heb je het gevoel controle te hebben, maar je kan er uiteindelijk ook heel moe van worden. Terugtrekken (vorm van vluchten) geeft een gevoel van geborgen- en veiligheid, maar het ontneemt je ook de kans samen met een ander tot oplossingen voor jouw probleem te komen.

Ik weet van mijzelf dat ik in mijn jeugd geleerd heb om altijd mijn uiterste best te doen. Omdat mijn ouders, die net voor mijn geboorte vanuit Indonesie naar Nederland zijn gekomen, mij meegaven dan ik iets beter dan de gemiddelde Nederlander moet zijn om kansen te krijgen. Los van of deze veronderstelling juist is, kan dit aangeleerd gedrag ervoor zorgen dat ik nu keihard ga werken om boven het maaiveld uit te komen (hoewel dit juist in strijd is met mijn culturele aanleg voor bescheidenheid). Los van mijn oprechte intentie om in deze moeilijke tijden mijn rol als perspectiefbieder in te zetten voor anderen, lag de neiging om hard aan mijn zichtbaarheid te werken zeker op de loer afgelopen week. Verder aangewakkerd door de massale oproep van (zelfbenoemde) guru’s om maar zichtbaar te zijn en de vele (online) initiatieven die ontplooid en gepromoot worden. Het rustmoment van het weekend zorgde ervoor dat ik mij dit realiseerde en dat ik nu daarom beter luister naar wat ik echt wil, wat mijn unieke bijdrage is en wat ik nu zelf nodig heb. En dat is het ene moment in actie komen om anderen en mijzelf te bewegen richting een lonkend en betekenisvol perspectief, en het volgende moment reflectie en rust om aandacht te geven aan mijn dierbaren en mijn energiegevers en energieslurpers...


Samengevat: angst, onzekerheid en niet weten is normaal en helemaal ok. Geef aandacht aan wat nu voor jou echte aandacht nodig heeft en dat kan elk moment veranderen. Voel en luister naar je lichaam. En wees bewust van je eigen copingmechanismen. En tenslotte, vertrouw op je eigen kracht en potentieel, zodat je bewuste keuzes kan maken die jou helpen bij het creëren van meer balans in deze onzekere tijd.

Ik wens jou en je dierbaren veel gezondheid en veerkracht!

PS. Voel je vrij om jouw ervaringen met onzekerheden tijdens de Corona-crisis hieronder te delen.

Ondersteuning nodig om meer balans voor jezelf te creëren in deze onzekere tijd? Neem gerust contact met mij op. Lees hier ervaringen van mensen die ik heb mogen begeleiden.


Aanpassing dienstverlening i.v.m. Coronavirus

Het kabinet heeft sinds zondag 15 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor het voeren van coachgesprekken? Als aangesloten lid van de beroepsverenigingen Noloc en NOBCO volgen wij het landelijk advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. 

Dit betekent dat coachgesprekken tijdelijk online plaatsvinden: telefonisch of via videobellen (Zoom, Skype  of ander alternatief). Bestaande clienten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Op speciaal verzoek is face-to-face coaching op locatie mogelijk mits alle betrokkenen gezond zijn en met in achtneming van de 1,5 meter richtlijnen.

Videocoaching Oei voor Groei

Coachees geven terug dat coaching  via videobellen een prima alternatief is en dat de sessies net zo waardevol zijn als anders. Bijkomend voordeel is dat de sessies opgenomen kunnen worden om later terug te kijken.

Ook bied ik e-coaching aan. Deze vorm van asynchroon coaching (coach en coachee bepalen zelf wanner zij een bericht sturen) heeft als nadeel dat er geen visueel contact is, maar kent ook haar specifieke voordelen, zoals plaats- en tijdsonafhankelijk, aaneenschakeling van contacten mogelijk, en ervaringsleren in kleine stapjes.

Nieuwe coachees voor persoonlijke coaching zijn dan ook van harte welkom! Ook kan ik teams online blijven begeleiden in hun ontwikkeling.

Interesse of vragen?

Tijdelijk gratis eCoaching

Deze onzekere tijd nodigt ons uit om bewuste keuzes te maken in werk en leven. Alleen is dat niet altijd even eenvoudig. Zeker niet onder deze omstandigheden. Daarom bied ik je tot 6 april - voorlopige einddatum van huidige Corona-maatregelen - de kans om kosteloos via eCoaching tot passende inzichten en keuzes te komen die jou nu én later verder brengen.

Als jij je hieronder aanmeldt krijg jij tot 6 april gratis toegang tot mijn ondersteunend eCoachplatform. En help ik je bij jouw actuele coachvraag die jou nu bezighoudt. Zodat jij keuzes kan maken in de richting van een voor jou lonkend en betekenisvol perspectief. En jij daarin alvast de eerste stappen zet...

Waarom doe ik dit? Als perspectiefbieder kijk ik zoveel mogelijk naar situaties zoals ze zijn. Hoe moeilijk en vervelend ook. Om vanuit acceptatie van wat er wel en niet is beweging te creëren naar een nieuw lonkend en betekenisvol perspectief.

Zo kijk ik ook naar onze uitdaging met het Coronavirus. Het nodigt ons uit om samen de ruimte van verbondenheid en gedeelde wil te blijven opzoeken. Om van daaruit met ons gezamenlijk potentieel creatieve oplossingen te cocreëren voor zowel de praktische als dieper liggende uitdagingen.

Dit vraagt van ons doorbreken van bestaande systemen en patronen. Omdat nieuwe complexe uitdagingen niet met oude oplossingen kunnen worden opgelost.

Dat is normaliter niet eenvoudig, maar de hoge 'sense of urgency' kan ook als een kans gezien worden om sneller tot slimmere oplossingen te komen. Zo zie ik al heel veel mooie initiatieven ontstaan die zich hopelijk nog sneller verspreiden dan het virus...

Laten we onze creativiteit aanboren, ons hart spreken en elkaar steunen. Met name de mensen helpen die dat het meest nodig hebben. Ik draag er als perspectiefbieder graag aan bij. Door tot 6 april gratis eCoaching aan te bieden aan hen die daar behoefte toe hebben. Iets voor jou? Deel deze pagina gerust wanneer je mensen kent die je dit gunt...

Samen je MKB bedrijf SLIMmer maken met subsidie?

Update: Op 17 maart zijn door het kabinet tijdelijke maatregelen aangekondigd die zowel grote als kleine bedrijven door deze moeilijke tijden heen moet helpen. Onderstaande regeling is een structurele regeling voor MKB organisaties en samenwerkingsverbanden die willen investeren in de stimulering van leer- en ontwikkelinitiatieven voor medewerkers binnen hun organisatie.

Om succesvol te blijven moet jouw mkb-bedrijf zich constant aanpassen aan de ontwikkelingen van de markt en maatschappij. Maar doen jouw medewerkers dat ook? Zijn ze klaar voor veranderingen? Beschikken ze over de competenties, kennis en ervaring die ze in de toekomst nodig hebben?

Je wilt wel werken aan een ontwikkelprogramma voor je medewerkers maar hebt er gewoonweg de tijd en het budget niet voor. Dan is dit de oplossing voor jou. Met support van de SLIM subsidie ondersteunt Oei voor Groei mkb-bedrijven die willen werken aan de ontwikkeling van medewerkers om SLIMmer te kunnen ondernemen.

Het SLIM programma van Oei voor Groei geeft inzicht in de leer- en ontwikkelbehoefte binnen je organisatie, activeert de medewerkers en biedt een toekomstbestendig leer- en ontwikkelplan. 

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Oei voor Groei helpt graag bij het opstellen van een ontwikkelplan voor je medewerkers om je MKB-bedrijf of samenwerkingsverband toekomstbestendig te maken. Waarbij wij graag (deel van) de uitvoering verzorgen. Ook kunnen wij helpen bij de aanvraag van de SLIM-subsidie. 

Het eerste aanvraagtijdvak sluit 31 maart. Twijfel vanwege het coronavirus? Je kan het traject nog tot drie maanden na ontvangst van de goedkeuring starten.

Week van de Werkstress – Van werkstress naar werkgeluk

"In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. Bij 35 procent van alle verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. De kosten voor werkgevers bedragen jaarlijks inmiddels 2,8 miljard euro." Aldus het persbericht van OVAL ter gelegenheid van de start van de Week van de Werkstress

Maatregelen nodig

45 procent van de werknemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen werkstress. Ook voor werkgevers is er nog veel winst te behalen. De verzuimkosten gerelateerd aan werkstress zijn opgelopen van 2,0 miljard euro tot 2,8 miljard euro in 2017. Omgerekend is dat 8.100 euro per werknemer.

44% van de werknemers ervaart een lage autonomie en 38% vindt de taakeisen hoog. Medewerkers ruimte geven en in gesprek gaan over hun wensen en ervaringen is een eerstestap.

De bron vinden van de stress is vaak de eerste stap in de goede richting, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Experts hebben acht soorten stresssituaties op het werk in kaart gebracht: overwerkte ondergeschikte, schipbreukeling, gefrustreerde doorzetter, deurmat, slaaf van de techniek, pestslachtoffer, burn-out, verongelijkt slachtoffer

Verminderen van werkstress vraagt meestal om het doorbreken van vaak hardnekkige patronen. Doorbreken van patronen vraagt om bewustzijn, het verbinden aan een lonkend perspectief en moed om in beweging te komen, los te laten en opnieuw te creëren. Patronen van de mensen met werkstress zelf, maar ook van alle direct betrokkenen in hun werk- en sociale omgeving die van invloed zijn op de werkstress. 

Tips die helpen om werkstress effectief aan te pakken::

 • Erken stress, geef deze aandacht en maak deze bespreekbaar.
 • Word bewust van het patroon dat de stress in stand houdt. Door op diep niveau waar te nemen. Dan worden individuele patronen zichtbaar, maar ook patronen van het systeem waarin deze individuen werkzaam zijn. Wat levert het patroon de betrokkenen op? Wat kost het hen?
 • Verbind met de kans - het lonkend perspectief - die ontstaat door het patroon te doorbreken. Hoe mooi zou het zijn als... Zonder urgentie of verlangen is het moeilijk uit de 'comfort zone' te stappen
 • Neem het besluit dat nodig is om uit het patroon te stappen en de kans de ruimte te geven. Wat is er los te laten en te leren?
 • Begin bij het begin. Stap voor stap. Knip acties op in behapbare brokken, zodat er geen (mentale) barrières ontstaan en er beweging kan ontstaan. 
 • Ga op weg, reflecteer, leer en volhard. Koester succesmomenten.
 • Zet hulpbronnen in die jou kunnen helpen in dit verre van eenvoudig proces. Denk daarbij aan leidinggevende, collega, HR, externe coach.

Het terugdringen van werkstress is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer.

Hoe dan? Vraag het gratis eBoek 'Doen wat we écht willen' met vele praktische tips om mensen en organisaties meer werkgeluk en minder werkstress te laten ervaren...

Gratis Ontwikkeladvies & loopbaancoaching 45+

HELAAS IS DE SUBSIDIEREGELING TEN EINDE EN KAN ER GEEN GEBRUIK MEER GEMAAKT WORDEN VAN HET GRATIS ONTWIKKELADVIES. 

Update: Goed nieuws! Naar aller waarschijnlijkheid zal er vanaf juli 2020 een vervolg op het gesubsidieerde ontwikkeladvies komen. 

Ben je een werkende 45-plusser en denk je wel eens na over het vervolg van je loopbaan?

Vraag je je wel eens af hoe jouw huidige werk er de komende jaren uit zal zien? Hoe kun jij meer plezier, voldoening en zingeving ervaren? Kun je jouw huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat het werk dan nog wel? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen?

Het Ontwikkeladvies is een kort en krachtig persoonlijk coachtraject dat je de mogelijkheid biedt om met een professionele loopbaanadviseur/coach, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Je gaat kort en krachtig aan de slag gaat met de volgende onderwerpen:

 • hoe zit het met mijn huidige loopbaan en arbeidsmarktpositie?
 • wat zijn mijn competenties, drijfveren, waarden en ontwikkelpunten?
 • waar liggen mijn persoonlijk kansen op de arbeidsmarkt, nu en op de langere termijn?
 • wat wil ik in de toekomst met mijn loopbaan?
 • wat heb ik te doen om dit toekomstbeeld te realiseren?

De al meer dan 100 trajecten die ik in het kader van deze subsidieregeling heb mogen doen hebben geleerd dat in slechts 4 uur coaching al veel bereikt kan worden. Lees hieronder enkele ervaringen. 

profile-pic
Angelique Heerdink projectleider/ trainer/ fondsenwerver
profile-pic
Patrick Philipse Projectleider
profile-pic
Alide Parera Maatschappelijk werker
profile-pic
Judith Glissenaar design fashion
profile-pic
Marjan Wijnalda Vestigingsmanager/coach
profile-pic
Pieter Hofland Directeur
profile-pic
Simone Berendsen Communicatieadviseur, -coach en trainer
profile-pic
Simone Pabst Kandidaat-notaris
profile-pic
Miriam Sturkenboom Arbo preventiemedewerker
profile-pic
Irene de Beer medewerkster servicedesk
profile-pic
Peter Molenaar Voorman
profile-pic
Irene Filippo Manager zorg
profile-pic
Jolanda Meurs communicatieadviseur
profile-pic
Peter Jongbloed Werkvoorbereider
profile-pic
Joost Ondernemer
profile-pic
Joke Administratief medewerker
profile-pic
Petros Marketeer
profile-pic
Rolph
profile-pic
Anoniem Hogeschool docent/onderzoeker
profile-pic
Anoniem pastoraal werkster
profile-pic
Anoniem
profile-pic
Anoniem Coordinator naschoolse activiteiten
profile-pic
Anoniem Supermarkt medewerker
profile-pic
Anoniem Senior Facilitair manager
profile-pic
Anoniem
profile-pic
Anoniem

Hoe boeiend en zinvol om weer eens alles op een rij te zetten en daardoor weer nieuwe ontwikkelwegen te kunnen zien. Han Oei is daarbij een supercoach. Ik zou hem graag aan een ieder willen aanbevelen.

Door samen in mijn spiegel te kijken en uitdagende kritische vragen te stellen, drong Han snel door tot de kern; dat leidde voor mij tot nieuwe inzichten. Daardoor ben ik weer een stuk sterker geworden! Bedankt Han, voor de inspirerende gesprekken!

De coachingssessies met Han hebben mij veel opgeleverd. Han was in staat om de juiste factoren uit mijn verhaal te filteren. Dit leverde een helder beeld op in welke richting ik moet gaan zoeken qua baan, maar ook aan welke voorwaarden deze functie qua werkinhoud en werkomstandigheden zouden moeten voldoen. Han heeft mij naast bovenstaande inzichten ook praktische tips gegeven, waardoor ik vol vertrouwen mijn zoektocht ben gaan vervolgen. Ik geloof aan de hand van mijn ervaring met Han, dat hij bekwaam is op diverse terreinen van coaching. Ten aanzien van mijn hulpvraag, zou ik Han ten zeerste aanbevelen aan mensen die net als ik zoekende zijn op gebied van loopbaanontwikkeling.

Heel fijn, aandacht voor jezelf. de luxe van een paar uur samen brainstormen over je toekomst, mogelijkheden en aanpak.

Neem de luxe om tijd & aandacht aan jezelf te besteden. start een nieuwe levenfase met enthousiasme, we hebben nog jaren te gaan!

Han Oei heeft mij in dit coaching traject helderheid en duidelijkheid gebracht in de stappen die ik ga nemen. Hij geeft concrete tools, is betrokken als mens en als coach.

Han is een hele heldere spiegel! Heb er veel aan gehad.

Han hielp me precies op het goede moment weer even bewust stil te staan bij de keuzes die ik heb en de plek die ik inneem in het leven.

Na twee uitgebreide gesprekken met Han kan ik weer helder en met een vriendelijke blik naar mezelf en mijn leven kijken. Je hoeft niet meteen je hele leven om te gooien om meer lichtheid en plezier te ervaren.

Han is in staat snel te ontdekken waar jij toekomst gericht aan kan werken en neemt de tijd om jezelf te laten inzien hoe!

Wil je een eye-opener, een nieuwe push voor de verstoffende toekomst, een mogelijke groei? Ga dan naar Han Oei...

Leerzaam, leuk, hij brengt je weer naar de kern.

Groeien, bloeien, durven, doen!

Han weet als coach meteen door te dringen tot de essentie en biedt vervolgens een passende oplossing waarmee je meteen verder komt. Graag alleen mijn voornaam vermelden.

Ik heb veel aan de aanpak van Han gehad, ik zat op het moment in een conflict situatie waar ik niet uit kwam. Hij heeft mij laten zien hoe je dit op een juiste mannier aanpakt.

Het doet me goed met Han het prachtige heden te ontleden op zoek naar de voor mij best passende stappen richting een nog mooiere toekomst.

Het is bijzonder om deze man op je pad tegen te komen. Helemaal gratis en zeer kundig. Echt een cadeautje

Zeker aan te raden als je op zowel persoonlijk vlak als zakelijk je vastloopt en graag daar verandering in wilt brengen! Han heeft mij heel goed verder geholpen met de eerste stap te zetten naar nieuwe mogelijkheden!

Bijzondere en waardevolle gesprekken. Bijzonder om te ervaren dat je elke keer als ik dacht dat we op een soort eindpunt in het gesprek waren je met een andere vraag of invalshoek kwam waardoor we weer een stapje dieper gingen. Waardevol omdat het bij mij de inzichten over mezelf heeft aangescherpt en uitgebreid.

Een effectieve APK-keuring voor de loopbaan. Ben ik nog op de juiste plek, wat wil ik anders en wat moet ik dan doen?

Han heeft een bijzonder vermogen om aan te sluiten waar je bent, je te confronteren met jouw aandeel in een problematische situatie en samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden in gedrag of houding.

Een prachtige kans als je al lange tijd aan het werk bent om weer eens echt even stil te staan bij en na te denken over wat je wilt. Han Oei is een zeer goed luisteraar en observator, die de juiste vragen weet te stellen om je hier mee op weg te helpen.

Ik vond het bijzonder dat Han niet een standaardtraject heeft, maar in de sessies heel goed zag wat ik op dat moment nodig had en daar heel effectief op aansloot...

Gaat psychologisch goed de diepte in. Of je nu wil of niet, je wordt uitgepeld tot de kern van het probleem boven komt...

Goede tips ontvangen voor een korte en lange termijn strategie en doelen, handvaten die ik gelijk in de praktijk kan brengen.

Han Oei neemt de tijd voor je en geeft je de mogelijkheid om in een fijne omgeving vrijuit te praten, is scherp in zijn analyse en in mijn geval heeft hij ook de moeite genomen om zijn netwerk in te schakelen om mij na het traject nog extra te kunnen helpen. Al met al heel positief.

Ik heb dankzij de methodes die Han gebruikt inzicht gekregen in hoe ik vaak reageer. Door even een pauze in te lassen voor mijn reactie kan ik een situatie anders leren bekijken. Dit vraagt om een gedragsverandering bij mezelf en wellicht een domino-effect bij de ander.

Grijp je kans en laat je gratis adviseren en coachen. Want tot uiterlijk 10 januari 2020 geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid iedere werkende 45-plusser de mogelijkheid gratis loopbaanadvies te krijgen ter waarde van €600. 

Dit aanbod geldt zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is en mijn agenda het toelaat. Meld je nu aan, aangezien de subsidiepot bijna leeg is...

Je hebt geen toestemming van je werkgever nodig en je hoeft zelf niets voor de subsidieaanvraag te doen. Deze wordt geheel voor jou verzorgd.

De enige voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • je bent 45 jaar of ouder
 • je bent minimaal gemiddeld 12 uur in de week werkzaam als werknemer, ambtenaar of zzp'er.
 • je bent niet vanwege ziekte verhinderd om je werk te doen
 • je valt niet onder een ontslag- of reorganisatieregeling

Vraag meer informatie aan via het aanvraagformulier hieronder.

Voorbeeldvragen waar mensen mee komen:
 • Op zich is er geen aanleiding voor wijziging van baan, maar het kan geen kwaad om een keer aandacht te besteden aan mijn loopbaanperspectief.
 • In mijn huidige werkcontext loop ik tegen grenzen aan.
 • Mijn huidig werk kost mij teveel energie en ik weet niet hoe ik hier uitkom.
 • Ik zit niet meer op mijn plek, maar weet niet precies wat ik wil en kan.
 • Ik zit al zolang op dezelfde plek en ben aan een nieuwe uitdaging toe.
 • Ik twijfel of ik mijn huidig werk mentaal en/of fysiek tot mijn pensioen kan volhouden.
 • Wanneer ik nog een loopbaanstap wil maken, dan moet het nu wel gebeuren.
 • Ik ben al een tijdje op zoek naar een nieuwe baan, maar nog zonder succes.
 • Ik overweeg voor mijzelf te beginnen, maar twijfel nog.
 • Ik ben zelfstandig ondernemer en wil sparren over de toekomst.
 • Ik loop richting mijn pensioen en wil me hierop voorbereiden.

Neem contact op wanneer je als werkgever geïnteresseerd bent om deze mogelijkheid aan te bieden aan je werknemers die binnen deze doelgroep vallen. Je krijgt dan tevens informatie over de mogelijkheden van een gratis training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Lees hier over andere vergoedingsmogelijkheden wanneer je niet tot de doelgroep behoort.

HELAAS IS HET SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT EN KAN ER GEEN GEBRUIK MEER GEMAAKT WORDEN VAN HET GRATIS ONTWIKKELADVIES. 

Gratis Training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is daarbij van groot belang. Zij dienen voldoende bewust te zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan. Daarom is er naast het Ontwikkeladvies ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training te geven.

Wat houdt de Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden in?

De training voor leidinggevenden heeft als doel dat leidinggevenden beseffen dat het zowel voor de leidinggevende als voor de werknemer van belang is dat de werknemer de regie van zijn loopbaan in eigen handen neemt. Hierbij wordt de leidinggevende beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn. Door hierop zicht te krijgen zal de leidinggevende de werknemers motiveren om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies, zodat deze een wendbaardere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

Wie kan er deelnemen?

De Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden is beschikbaar voor leidinggevenden van vijfenveertigplussers en daarbij de verantwoordelijkheid hebben voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken.

Inhoud van de training

De training duurt 3 uur en bevat de volgende onderdelen:

 • Bewustwording van het eigen belang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer en deelname van werknemers aan een ontwikkeladviestraject.
 • De bedoeling en vorm van een Ontwikkeladvies aan werknemers. Welke onderdelen/onderwerpen komen daarin aan bod.
 • Welke mogelijkheden er voor de werknemer zijn voor een vervolgtraject (het uitvoeren van een Ontwikkelplan) en de manier waarop zij de werknemers kunnen informeren en faciliteren.
 • Kennis over algemene belemmeringen die werknemers kunnen hebben of ervaren en hoe hier mee om te gaan.
 • Inzicht in persoonlijke belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg kan/kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
 • Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

Meer informatie staat op de pagina van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijk om te weten

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie (waardoor ik de training gratis kan aanbieden) moeten er minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden meedoen aan de training.
 • Elke deelnemer moet een verklaring invullen dat zij mee hebben gedaan en benaderd kunnen worden voor een enquête. Zij moeten naam, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer invullen.
 • Het aanbod is geldig zolang er nog voldoende subsidie beschikbaar is.
 • De training is kosteloos met uitzondering van de reiskosten (vanaf Utrecht).

Wil je de training Ontwikkeladvies voor leidinggevenden organiseren of heb je vragen? Neem contact op