Doorbreek het ritueel. Start de échte dialoog…

In mijn professionele context denk ik bij een (aanstaande) jaarwisseling aan de jaarlijkse kick-off binnen organisaties. Toen ik nog werkzaam was voor een groot consultancy bedrijf heb ik er vele meegemaakt. In deze kick-off sessies werd door hoger management de visie, strategische keuzes en doelstellingen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Net zoals dit in veel organisaties nog steeds gebeurt. Helaas is deze communicatie vaak eenrichtingsverkeer en met name gericht op de inhoudelijke en financiële resultaten. Het gevolg daarvan is dat medewerkers zich niet altijd echt betrokken voelen en dit jaarlijks ritueel dan maar gelaten over zich heen laten glijden.

Wat vaak ontbreekt is het echte dialoog over hoe de doelstellingen en de teamopdracht (Het) samen met het team in te vullen (Wij) en te verbinden met de persoonlijke drijfveren en talenten (Ik). Hierdoor voelen mensen zich niet echt verbonden en verandert er niet veel. Mijn uitnodiging is om in de eerste teamsessies van het jaar een Het-Wij-Ik dialoog te gaan voeren en een ieder uit te nodigen zijn/haar bijdrage te leveren van uit het eigen en gezamenlijk potentieel. En de thema’s echt te benoemen die samenwerking in de weg staan. In de teamsessies die ik begeleid merk ik telkens weer dat er zowel behoefte is aan een richtinggevend gezamenlijk doel als aan onderlinge verbondenheid en ruimte voor eigen inbreng.

Verbinden van HET-WIJ-IK

Hoe zou het zijn wanneer teamleden elkaar écht gaan kennen? Weten wat elkaars talenten zijn, maar ook ieders kwetsbare kracht met bijbehorend valkuilgedrag. Om vervolgens het gezamenlijk potentieel in te zetten ten behoeve van het team. Een goede start is een dialoog op basis van de snelle en diepgaande ODC Teamanalyse.

Met Oei voor Groei en Ruimte voor Veranderen nodigen we altijd uit om te richten op het potentieel. Wat wil en kan er ontstaan wanneer het gezamenlijk potentieel ontsloten wordt? Welk lonkend en betekenisvol perspectief brengt beweging?

Wat als we een maatschappij creëren waarin mensen en organisaties hun potentieel verbinden. Waarin we datgene doen en verwezenlijken wat we werkelijk betekenisvol vinden en ons gelukkig maakt. Door met open mind waar te nemen en echt naar elkaar te luisteren vanuit een open hart. En vervolgens samen te co-creëren vanuit gedeelde wil. In plaats van met elkaar de strijd aan te gaan gebaseerd op een ‘fixed mindset’, angst, controle en vaak ook uitsluiting.

Dit verbindende perspectief vormt het vertrekpunt bij alle teams en individuen die ik en mijn partners mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Het is altijd weer een genot om te zien welke energie er vrijkomt wanneer mensen zich verbinden met het aanwezig potentieel en de onderliggende kans gaan zien. En vervolgens (samen) stapje voor stapje  zetten in de richting van een betekenisvolle verandering. Door los te laten, te experimenteren en opnieuw te creëren. Dat is waar wij in geloven.

Samen met jouw team het jaar goed beginnen? Ik nodig je uit voor een vrijblijvend nieuwjaarsgesprek waarin we elkaar inspireren om jou en jouw team dit jaar een mooie en beloftevolle start te laten maken. Door het doorbreken van rituelen en het starten van een écht dialoog… 

Neem contact op

Tijd voor reflectie?

Afgelopen weken mocht ik weer getuige zijn van prachtige reflecties van mijn coachees. Zo mooi om te zien hoe (h)eerlijk en kwetsbaar ze over zichzelf kunnen spreken en schrijven. En dat hen dit helpt om echte keuzes te maken voor hoe ze écht willen werken en leven…

Heb jij al tijd gevonden om stil te staan?

Het jaar loopt alweer bijna ten einde. Voor velen de tijd om de balans op te maken. Welke van mijn jaardoelen heb ik bereikt en wat zijn mijn plannen voor de volgende jaren? Zowel zakelijk als privé.

Velen komen niet toe aan werkelijke reflectie en bezinning, zodat zij geen echte keuzes maken.

Mogelijke redenen die ik tegenkom:

 • Ik heb er geen tijd voor. Ik word geleefd door de waan van de dag en ben blij dat ik zo even vrij heb.
 • Wat heeft het voor zin? Ik heb toch weinig invloed op de toekomst.
 • Ik kan het niet alleen. Ik heb een sparringpartner nodig om echt te kunnen reflecteren
 • Er is geen duidelijk toekomstperspectief. Dit maakt het moeilijk om doelen te stellen en keuzes te maken.

Zonde, want reflectie aan de hand van een persoonlijk kompas geeft richting en stelt je wel in staat keuzes te maken richting een betekenisvol perspectief. Vragen die je hierbij jezelf kunt stellen:

 • Wat is mijn persoonlijke missie, mijn hoger doel?
 • Wat is mijn gewaagd doel voor de komende x jaar?
 • Wat zijn mijn kernwaarden die ik wil leven?
 • Wat zijn mijn kernkwaliteiten die ik ten volle wil inzetten?

Kijk eens terug op het afgelopen jaar. In hoeverre werk en leef je in lijn met je persoonlijk kompas? Wat waren de succesmomenten die je meer zou willen ervaren? En wat zou je minder willen?

Het is telkens weer mooi om te zien hoeveel rust en ruimte het geeft wanneer iemand zijn/haar betekenisvol perspectief vorm heeft gegeven en deze als kompas weet te hanteren. En dat de urgentie gevoeld wordt om echt iets te veranderen wanneer dieper verlangen en dagelijkse praktijk uit elkaar gaan lopen. Zo zie ik vaak dat mensen die verstrikt zijn geraakt in bijvoorbeeld negatieve werkstress pas echte keuzes durven te maken wanneer ze zich verbinden met hun dieper verlangen om meer tijd te besteden aan dierbaren en zichzelf of aan de werkzaamheden die ze echt leuk en waardevol vinden…

Trek lessen uit je reflectie.Wat deed ik (anders) tijdens mijn succeservaringen? Welke (gedrags-)patronen zorgen voor mijn energievreters? Welke gedragsverandering is er nodig om te werken en te leven zoals ik écht wil? Wat heb ik hiervoor los te laten?

Iedereen heeft wel zijn/haar wow- en bah-ervaringen, maar vaak wordt er niet van geleerd. Hoe heerlijk was het bijvoorbeeld om echt eens voor jezelf te kiezen of je grens te stellen? En hoe spannend was dit om te doen? Bang of je het wel zou kunnen, dat er iets fout zou gaan of dat iemand ontevreden zou kunnen worden…

Ga op reis, stap op voor stap. Verbind je met het lonkende toekomstperspectief, maar focus je op de eerstvolgende stap. En maak deze zo klein dat deze haalbaar is. Zo voorkom je dat de drempel te hoog wordt om in beweging te komen. En ervaar je succesmomenten om te volharden.

Ik zie geregeld mensen die cognitief alles snappen wat ze zouden moeten doen, maar niet in beweging komen, omdat ze voortdurend beren op de weg zien of dat ze eerst resultaat willen zien. Ik herinner ze dan wel eens aan het verhaal dat je eerst hapje voor hapje door de rijstebrij heen moet eten om Luilekkerland te bereiken. En dat de reis veelal belangrijker is dan de bestemming…

Zorg voor hulpbronnen die je op je reis kunnen ondersteunen. Vraag mensen uit je persoonlijke en/of werkkring om je te stimuleren en scherp te houden wanneer nodig. Zeker voor de ‘doe-het-zelvers’ een uitdaging.

Er zijn opvallend veel mensen – die om wat voor een reden ook – geleerd hebben om alles zelf te moeten of willen doen. Zo zonde, het kost veel energie en je ontneemt de kans om samen tot een betere oplossing te komen dan jezelf ooit in je eentje kunt bereiken.

Deel je verlangen en onzekerheden en maak kenbaar wat je nu nodig hebt. Laat je zelf zien en ervaar wat er gebeurt…

Kan nog glimlachen bij de gedachte aan een reflectieverslag die ik gisteravond las van een coachee die op een feestje experimenteerde met haarzelf laten zien en vanzelf belandde in diepgaande gesprekken. Aan het eind van het feestje ontving ze spontaan van een aantal mensen complimenten – begeleid met een kus op de wang – over hoe lief ze niet was…:-)

Het delen van verlangens, ergernissen en onzekerheden zorgen voor begrip, verbinding en mogelijkheid tot synergie. Ken jij bijvoorbeeld de drijfveren, talenten en onzekerheden van jouw collega’s en vice versa? In hoeverre helpen jullie elkaar al om het gezamenlijk potentieel te benutten? en te doen wat jullie écht willen?

Het is telkens weer frappant om te zien wat weinig collega’s van elkaar weten, terwijl ze soms al tijden een team vormen. En hoeveel ruimte en energie het geeft wanneer verlangens en onzekerheden naar elkaar worden uitgesproken. Zo herinner ik mij nog een managementteam dat werkdruk op de agenda zette, omdat veel MT-leden dachten dat ze 24/7 beschikbaar moesten zijn. De directeur immers verstuurde al jarenlang in nachtelijke tijden mails. De zucht van verlichting was goed te voelen toen deze directeur zich hierover verbaasde en aangaf dat dit zijn eigen keuze is en hij dit niet van de anderen verwachtte…

Geïnteresseerd in een waardevol reflectiegesprek voor jezelf en/of jouw team? Ik nodig je uit voor een inspirerend gesprek, waarin ik je/jullie uitnodig om verlangens en onzekerheden te delen en echte keuzes te maken voor wat er echt wilt ontstaan…

Ik wens je fijne feestdagen en een goede afsluiting van het jaar. Met tijd voor reflectie…

Van werkstress naar werkgeluk

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-outklachten. Zo’n 5 procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro. Dat berekenden het CBS, TNO en Arboned. Werkstress heeft negatieve impact op de gezondheid en daarmee op het menselijk kapitaal van werkend Nederland.

Negatieve gevolgen van werkstress worden vaak te laat herkend en erkend. Stress op het werk kan op je zenuwen werken. Je kunt er ‘s nachts wakker van liggen en het kan bijdragen aan gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten en depressie. De mensen die er mee te maken kregen, hebben één ding gemeen: als ze er eerder over hadden gesproken met hun omgeving, thuis en op het werk, dan was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. 

Tijdig (h)erkennen van ongezonde werkstress is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. De week van de werkstress, uitgeroepen door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft als intentie deze bewustwording een impuls te geven. Op checkjewerkstress.nl kun je via een vragenlijst een eerste inzicht krijgen in jouw mate van werkstress of die binnen jouw organisatie. Voor het verkrijgen van breder en diepgaander inzicht in onbenut potentieel van uw medewerkers is de inzet van meetinstrumenten zoals de Werkvermogensmonitor het overwegen waard. Op individueel en teamniveau kan een gedrags- en drijfverenmeting zoals het Odin Development Compass valkuilgedrag en bijbehorende stress voorspellen. En inzichten geven waar het werkelijk potentieel ligt om de omslag te maken van werkstress naar werkplezier.

De bron vinden van de stress is vaak de eerste stap in de goede richting, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.  Experts hebben acht soorten stresssituaties op het werk in kaart gebracht: overwerkte ondergeschikte, schipbreukeling, gefrustreerde doorzetter, deurmat, slaaf van de techniek, pestslachtoffer, burn-out, verongelijkt slachtoffer

Verminderen van werkstress vraagt meestal om het doorbreken van vaak hardnekkige patronen. Doorbreken van patronen vraagt om bewustzijn, het verbinden aan een lonkend perspectief en moed om in beweging te komen, los te laten en opnieuw te creëren. Patronen van de mensen met werkstress zelf, maar ook van alle direct betrokkenen in hun werk- en sociale omgeving die van invloed zijn op de werkstress. 

Tips die helpen om werkstress effectief aan te pakken::

 • Erken stress, geef deze aandacht en maak deze bespreekbaar.
 • Word bewust van het patroon dat de stress in stand houdt. Door op diep niveau waar te nemen. Dan worden individuele patronen zichtbaar, maar ook patronen van het systeem waarin deze individuen werkzaam zijn. Wat levert het patroon de betrokkenen op? Wat kost het hen?
 • Verbind met de kans – het lonkend perspectief – die ontstaat door het patroon te doorbreken. Hoe mooi zou het zijn als… Zonder urgentie of verlangen is het moeilijk uit de ‘comfort zone’ te stappen
 • Neem het besluit dat nodig is om uit het patroon te stappen en de kans de ruimte te geven. Wat is er los te laten en te leren?
 • Begin bij het begin. Stap voor stap. Knip acties op in behapbare brokken, zodat er geen (mentale) barrières ontstaan en er beweging kan ontstaan. 
 • Ga op weg, reflecteer, leer en volhard. Koester succesmomenten.
 • Zet hulpbronnen in die jou kunnen helpen in dit verre van eenvoudig proces. Denk daarbij aan leidinggevende, collega, HR, externe coach.

Praktijkvoorbeeld. Binnen het hoger onderwijs waarin ik veel coach wordt veel werkstress ervaren met als gevolg hoog verzuim en lage medewerkerstevredenheid. Meer en meer wordt coaching ingezet in het kader van preventie en reïntegratie. Medewerkers die werkstress ervaren worden op eigen initiatief of op voorspraak van leidinggevende of bedrijfsarts coaching aangeboden om beter met deze stress om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld door te leren grenzen te stellen, ruimte in te nemen, potentieel te benutten en valkuilgedrag te voorkomen. Alle gecoachte professionals en leidinggevenden ervaren groei in hun vermogen om eigen regie te nemen over hun werk en leven. Soms creëren zij dit in hun huidige werkomgeving, soms vraagt dit om verandering van omgeving. In beide gevallen is het een Win-Win voor zowel medewerker als werkgever. Resultaat is dat individuen geleerd hebben om vanuit persoonlijke kracht en leiderschap beter om te gaan met werkstress en hun koers om te buigen naar een situatie waarin zij werkplezier en werkgeluk  ervaren. Van ‘Het gaat net (niet)’, naar ‘ik voel ruimte en plezier’.

Hoewel de gecoachte individuen ‘sterker’ worden, neemt het ziekteverzuim op organisatieniveau vaak nog niet af. Patronen in het systeem zorgen ervoor dat er mensen blijven omvallen. Structurele werkdruk, gebrek aan echte dialoog tussen management en uitvoerenden, gevoel van onveiligheid zijn veel voorkomende symptomen. Dit vraagt om interventies op systeemniveau: binnen het team en organisatie waarin medewerkers functioneren, maar mogelijk ook in de sector of op overheidsniveau. Kijk naar de actuele interventies om werken in het onderwijs weer aantrekkelijker te maken door de werkdruk te verlichten. Systeeminterventies vragen om de wil en moed van beslissers om systeempatronen zichtbaar en bespreekbaar te maken, waaronder eigen gedrag. Helaas gebeurt dit nog te weinig. Het zou mooi zijn wanneer hier meer ruimte voor wordt gecreëerd.

Zorg voor voldoende werkplezier

Naast het reduceren van stressfactoren heeft onderzoek aangetoond dat voldoende  werkplezier kan voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. OVAL heeft een onderzoek uitgevoerd onder een representatieve groep werkgevers en werknemers naar oplossingen die zij als het meest succesvol zien om werkplezier te verhogen. Hieruit zijn de volgende tips voorgekomen:

 1. Geef je medewerkers vrijheid bij de aanpak van hun werk.
 2. Steun je medewerkers door oprechte aandacht en betrokkenheid te tonen.
 3. Laat je waardering blijken voor het werk van je medewerkers.
 4. Bied flexibele werktijden aan als dit mogelijk is.
 5. Stem de hoeveelheid werk af op de capaciteit van je medewerkers.
 6. Geef je collega’s complimenten!
 7. Zorg ervoor dat de juiste persoon de juiste klus uitvoert.
 8. Investeer in de sterke kanten van je medewerkers.
 9. Vier successen; zorg dat resultaten en inzet niet ongezien blijven.

Samengevat, werkstress is beroepsziekte nummer 1 en staat zowel persoonlijke gezondheid en geluk als groei van het Bruto Nationaal Geluk en Bruto Nationaal Inkomen in de weg. Daarom een oproep aan zowel werkgevers als werknemers om ruimte te creëren voor het erkennen en herkennen van werkstress en het investeren in een adequate aanpak om voldoende werkplezier te creëren.  Via vergroten van bewustzijn, doorbreken van belemmerende patronen en faciliterend leiderschap om beweging van werkstress naar werkplezier mogelijk te maken. Stel je eens voor hoe mooi zou het zijn wanneer we doen wat we écht willen en belangrijk vinden. En meer impact en resultaat gaan ervaren met meer plezier, voldoening en zingeving…

Nieuwsgierig naar het hoe? 

Vraag een persoonlijke strategiesessie aan

Of Download het gratis e-boek ‘ Geluk op de Werkplek: 10 praktische tips! 

Download gratis e-boek

 

Verbind organisatiedoelen aan persoonlijke drijfveren en talenten

Geef ruimte aan talent, verbind diversiteitVeel talentvolle professionals kunnen hun ei niet binnen hun werk kwijt en benutten daarom hun kwaliteiten in hun vrije tijd waardoor veel potentieel en kostbare energie verloren gaan. Denk bijvoorbeeld aan de verveelde boekhouder die in het weekend zijn organisatorisch talent inzet ten dienste van de plaatselijke sportclub of de gestreste manager die in zijn schaarse vrije tijd opgaat in zijn creatieve geest bij het uitdenken van innovatieve oplossingen of het scheppen van kunstwerken.

investeren in mensenDit kost maatschappij en mens veel geld en energie door verlies aan productiviteit en potentieel. Veel ervaren professionals herkennen dat op een bepaald moment in de loopbaan de functionerings- en beoordelingsgesprekken al enkele jaren een rituele dans zijn geworden. De nadruk komt dan steeds meer te liggen op wat (maar) niet lukt en helemaal niet meer op wat van nature goed gaat. Uiteindelijk leidt dit tot verlies van energie, ondermotivatie en verlies betrokkenheid. Ondanks dat de professionals veel meer zouden willen betekenen voor de organisatie gaan ze zich terugtrekken en op routine werken.

Probleem is dat medewerkers te weinig ruimte ervaren of creëren om hun persoonlijke drijfveren en talenten te verbinden aan de waarden en doelstellingen van de organisatie waarin zij werken. De verbinding wordt niet gezien of gevoeld met alle gevolgen van dien. Doordat veel mensen die financiële zekerheid verkiezen boven hun passie lekt er vervolgens veel energie en menselijk kapitaal weg. Lenette Schuijt, auteur van onder meer ‘Met ziel en zakelijkheid’ en ‘De kracht van bezieling’: “Je passie buiten je werk zoeken is altijd de tweede prijs. Je stopt niet het beste van jezelf in je werk. De organisatie is daar ook niet bij gebaat. Maar durven kiezen voor je passie is best eng. Dromen van je geweldige baan is soms makkelijker dan de consequenties aanvaarden. Je plan kan altijd tegenvallen of mislukken.”

Weet daarom wat medewerkers drijft, wat hen blij maakt en waar hun natuurtalent ligt. Zingeving zit niet in het soort werk dat je doet maar in het feit dat je doet wat je leuk vindt én waar je goed in bent. En maak hierbij onderscheid tussen natuurtalent en kwetsbare kracht. Realiseer ook dat het hebben van talent alleen niet voldoende is. Motivatie en stimulans zijn voorwaarden om talent te ontplooien. Motivatie komt van binnenuit vanuit drijfveren. Stimulans van buitenaf vanuit beloning en waardering. 

Ga in dialoog en focus op een gemeenschappelijk doel. Een doel waarin medewerkers zich met ziel en zakelijkheid aan kunnen verbinden. En geen holle missie en visie statements die veraf staan van de dagelijkse praktijk. Ga werkelijk in dialoog over wat een ieder kan en wil bijdragen. Waar ruimte is voor diversiteit en waarin op resultaat wordt gestuurd waarvoor het team zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Waarin de leider dienend is vanuit vertrouwen in plaats van controlerend vanuit angst. Nederig, congruent, in dienst van de organisatie, mensgericht, gericht op duurzaamheid, authentiek en gericht op kwaliteiten van mensen. Een continu dialoog tussen werknemer en werkgever, waarin samen gekeken wordt naar een passende match tussen de taak/opdracht (Het), de wijze waarop de groep of team deze samen willen invullen (Wij) en de verbinding met persoonlijke drijfveren, talenten en waarden (Ik). Verbinding van de Ik-Wij-Het werelden geeft ruimte aan groei en ontwikkeling.

Kortom, zorg dat er ruimte voor medewerkers is  om zich te verbinden aan de waarden en doelen van de organisatie waarin zij werken. Lukt dit niet dan, dan rest er maar een vraag: blijven of weggaan?

Geef talent de ruimte met een krachtige teamanalyse

Let them grow…

Voel jij soms ook het spanningsveld tussen begrenzen en loslaten? In de teams die ik begeleid zijn er altijd wel medewerkers die zich beperkt in hun autonomie voelen, terwijl er tegelijkertijd leidinggevenden zijn die klagen dat er onvoldoende verantwoordelijkheid wordt genomen.

In ons gezin met twee pubers voelen we dit spanningsveld ook regelmatig. Tijdens onze vakantie in Italië waren er regelmatig ‘clashes’ waarin onze pubers om vrijheid vroegen of gewoonweg namen en mijn vrouw en ik de behoefte voelden om deze ruimte enigszins te begrenzen. In onze opvatting ten dienste van onze opvoeding waarin we hen bepaalde normen en waarden willen meegeven en ze leren rekening te houden met elkaars behoeften. Herkenbaar?

Een memorabel moment tijdens onze vakantie was de ongevraagde interventie van een Italiaanse serveerster aan onze tafel toen onze zoon wat bot en stuurs – zoals pubers zo goed kunnen – naar mijn vrouw reageerde. Op een duidelijke en tegelijkertijd zachte wijze wees ze onze zoon terecht met de woorden: “You have to be kind to your mum…” en “if you behave like this, people think you are an ugly boy”, gevolgd door een aai over zijn bol. Zonder weerwoord liet onze zoon het enigszins ongemakkelijk over zich heen komen. Maar ook wij als ouders kregen een welgemeend advies: “Let him grow…” Om er vervolgens aan toe te voegen: “I know, because I have a son of 19 years old…”

Het voelde als ‘spot on’. En is dit ook geen waardevol advies voor een leidinggevende van een team met soms ‘lastige’ medewerkers? Loslaten om hen zelf te kunnen laten groeien en begrenzen waar nodig wanneer zij de afgesproken kaders overschrijden.

Hoe makkelijk vind jij het om ruimte te geven en los te laten? Ik merk dat in organisaties waar zelfsturing of zelforganisatie haar intrede doet leidinggevenden en HR worstelen met de nieuwe rol die van hen verwacht wordt. Wanneer moet ik loslaten en wanneer begrenzen? En dat teams de neiging kunnen hebben om alles zelf te willen doen, terwijl leidinggevende en staf er juist voor zijn om te faciliteren waar wenselijk.

Een paar tips:

 • Bepaal met elkaar wat jullie samen voor ogen hebben en waarom– ik noem dat het lonkend perspectief. Dit creëert een gedeelde ‘purpose’ waarop je kunt teruggrijpen wanneer er spanning ontstaat. Nog te vaak worden medewerkers te weinig meegenomen in het waarom en bewust gemaakt van hun eigen belang. Waardoor er actieve of passieve weerstand kan ontstaan. Of wordt er eindeloos gesteggeld over details waarbij de grote lijn en het achterliggende doel uit het oog wordt verloren.
 • Geef je team de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen over het hoe. Heb vertrouwen en geduld en zit op je handen wanneer je de neiging hebt te snel in te grijpen of ongevraagd advies te geven. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de verantwoordelijkheid weer snel wordt teruggegeven (‘doe het dan zelf maar…’) en jij zelf hard moet gaan werken.
 • Stel als leidinggevende wel kaders en grenzen waarbinnen geacteerd moet worden. Medewerkers willen vaak juist graag kaders hebben, dit geeft hen houvast.
 • Spreek betrokkenen erop aan wanneer de afgesproken grenzen overschreden worden. Doe je dit niet, dan worden deze grenzen ook niet serieus genomen. Ga met elkaar het dialoog aan over de oorzaak van grensoverschrijdend gedrag en hoe dit in de toekomst te voorkomen.
 • Nodig je team uit om hulp te vragen wanneer wenselijk. Teams vinden vaak dat ze het zelf moeten kunnen, terwijl het vragen en aannemen van hulp vaak tot een beter resultaat met minder moeite leidt. Verstrek hulp niet alleen in woorden, maar ook in daden wanneer hierom gevraagd wordt. Als je in gebreke blijft, dan schaadt dit het vertrouwen.
 • Maak afspraken over hoe en wanneer de voortgang te monitoren. Evalueer regelmatig en bepaal samen wat er vervolgens nodig is voor verbetering.

Misschien voor de hand liggende tips, maar als ouder weet ik hoe moeilijk het soms is om deze handvatten altijd in de praktijk te brengen. Hoe is dat bij jou?

Met dank aan de Italiaanse serveerster ben ik in ieder geval een geheugensteuntje rijker: Let them grow…

Hoe was je vakantie… en hoe blij ga je weer aan je werk?

‘Hoe was je vakantie?’ is misschien wel de meest gestelde vraag op je eerste werkdag na je zomerreces. Ik hoop van harte dat jij kan antwoorden dat je een fantastische vakantie hebt gehad. En dat je vol enthousiasme met je collega’s memorabele vakantieverhalen uitwisselt. Maar ook dat je terecht kunt met mindere ervaringen wanneer je vakantie – door omstandigheden – niet is geworden wat je ervan hebt verwacht.

Wat ik me eigenlijk afvroeg is of er ook regelmatig gevraagd wordt naar hoe je werkweek is geweest? Staan jullie af en toe met elkaar stil bij wat jullie energie geeft en kost? Hoe kijken jullie bijvoorbeeld terug op de eerste helft van het jaar? Niet alleen qua resultaten, maar ook wat betreft het ervaren werkgeluk. En wat gaan jullie doen om deze de komende tijd te vergroten?

Het zou mooi zijn wanneer jullie de belangrijkste ervaringen – zowel de positieve als negatieve – regelmatig met elkaar en je leidinggevende delen. Zodat waar nodig passende interventies en maatregelen plaats kunnen vinden. 

Het is frappant dat veel mensen en teams die ik coach het vaak eenvoudiger vinden om aan te geven wat hun energie kost dan wat hun energiegevers zijn. Terwijl bij de vakantieverhalen vooral de mooie momenten gedeeld worden. Hoe zou het zijn om net zo enthousiast over je werk te vertellen als over je vakantie-ervaringen?

Mijn uitnodiging is om voordat jullie weer opgaan in de waan van de dag jezelf de volgende vragen te stellen en met elkaar te delen:

 • Welk cijfer geef ik mijn WerkGeluk terugkijkend op afgelopen half jaar?
 • Wat zijn je grootste energiegevers en -slurpers?
 • Wat is ervoor nodig om het cijfer met 1 punt te verhogen?
 • Wat kan jij zelf en samen met anderen hierin doen?
 • Wat is de eerste stap die jij gaat zetten?

Met als doel bewust stil te staan bij wat jullie kunnen doen om jullie WerkGeluk te vergroten. Hoe mooi zou dat zijn?

Begeleiding nodig? Ik help graag WerkGeluk binnen jouw werkcontext te vergroten, zodat jullie meer resultaat gaan ervaren met minder moeite en meer voldoening. Door een open dialoog op gang te brengen over wat jullie écht energie geeft en kost. Zodat er ruimte kan ontstaan voor ideeën en initiatieven die wel werken. Neem contact op voor een inspirerende kennismaking en/of een workshop WerkGeluk op maat…

Wat organisaties en teams kunnen doen om duurzame inzetbaarheid praktisch te vertalen naar de werkvloer

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic op de HR-agenda van veel organisaties. Maar wat merken werknemers hier in de praktijk van en hoe wordt dit belangrijke thema vertaald naar de werkvloer? 

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.” – Definitie van duurzame inzetbaarheid volgens het rapport ‘Duurzaam inzetbaar: werk als waarde’ in opdracht van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).

De essentie is dat organisaties een omgeving en context creëren waarin werknemers gezond blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen. Een nobel streven, maar hoe werkt dat in de praktijk?

Vaak blijven duurzame inzetbaarheid en het daaraan gelieerde vitaliteitsmanagement abstracte containerbegrippen die vertaald worden naar generieke oplossingen. In veel gevallen komen organisaties niet verder dan het aanbieden van (persoonlijk budgetten voor) opleidingen en/of gezondheid- en wellnessactiviteiten (bijv. mindfullness en fitness). De vraag is echter of deze generieke maatregelen alleen voor echte betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer zorgen.

Belangrijker is het creëren van een cultuur waarin oprechte en open dialogen op de werkvloer gevoerd worden over wat duurzame inzetbaarheid praktisch en concreet voor betrokkenen betekent. Open dialogen, zowel 1-op-1 als binnen groeps- en teamverband. Tussen leidinggevenden en medewerkers over wat zij écht van elkaar nodig hebben om nu en in de toekomst van waarde voor elkaar te zijn. Zodat een ieder zich – in een continu en steeds sneller veranderende omgeving – bewust blijft van wat het van hem/haar vraagt om nu en straks een waardevolle ‘plek’ binnen de organisatie te blijven innemen. Door het vervullen van heldere en (wijzigende) rollen die passen bij ieders talenten en drijfveren. Zodat samen meer resultaat en impact ervaren kan worden met minder moeite en meer plezier. 

Het voeren van open dialogen vraagt om moed en durf om je aan elkaar te laten zien in alle kwetsbaarheid. En dat vraagt weer om veiligheid en onderling vertrouwen. Dan pas durven mensen zich te verbinden en de vrijheid te nemen on hun ruimte in te nemen en deze te begrenzen. Als ik met teams werk bepaalt de mate van aanwezige Veiligheid-Vertrouwen-Verbinding-Vrijheid veelal de keuze van (team-)interventies. Als organisatie -en teamcoach faciliteer je de gewenste ontwikkeling binnen de kaders van de taak en context. Door ruimte te creëren voor essentiële gesprekken én concrete acties binnen het team en de organisatie, maar ook daarbuiten in relatie met haar omgeving. Over wat er nodig is in de huidige ontwikkelfase om de volgende stap te maken richting de gemeenschappelijke organisatie- en teamdoelen.

Als het om duurzame inzetbaarheid gaat is het enerzijds van belang te weten wat de kwaliteiten en kwetsbare kracht van een ieder is en anderzijds waar de organisatie in haar context heen beweegt en wat dit voor de gemeenschappelijke (team-)taak en diverse rollen betekent. Helaas ontbreekt vaak het (gedeelde) inzicht in beide. Het is opvallend om te zien hoe vaak de toekomstvisie van een organisatie of team nog vaag, onhelder of niet gedeeld is. Waardoor er verschillende beelden ontstaan en er een mismatch van verwachtingen is met betrekking tot (toekomstige) rol- en taakinvulling. Ook zijn teamleden vaak niet echt op de hoogte van elkaars talenten en valkuilgedrag. Hierdoor is het moeilijk om optimaal samen te werken en elkaar te helpen in hun kwetsbare kracht. Daarbovenop zorgen bestaande groepsdynamieken en rituelen ervoor dat teams in hun ‘verhaal’ verstrikt blijven, waardoor zij moeite hebben om echte stappen te zetten richting een nieuw betekenisvol perspectief. Lees ook mijn blog “De moed om uit een verhaal te stappen“.

Vragen die helpen bij het concreet maken van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties en teams:

•  Wat is ons bestaansrecht (onze WHY) en welke invloed hebben interne en externe ontwikkelingen hierop?

•  Wat betekent dit voor onze taak (HET), de wijze waarop we deze samen willen invullen (WIJ) en hoe een ieder zich hiermee kan verbinden (IK)?

•   Wat zijn benodigde rollen en bijbehorende competenties nu en in de toekomst?

•  Welke kwaliteiten zijn aanwezig en welke ontbreken? Wat is natuurlijke kracht en wat is kwetsbare kracht met bijbehorend valkuilgedrag (onder druk)?

•  Hoe verdelen we de rollen, zodat deze passen bij onze kwaliteiten, ambities en drijfveren? Hoe ontwikkelen of verwerven we ontbrekende competenties?

•   Wat zijn helpende en belemmerende patronen en groepsdynamieken?

•  Wat hebben we gezamenlijk en individueel nodig om te bewegen richting waar we samen heen willen?

•   Hoe zien de eerstvolgende stappen eruit?

Kortom, organisaties en teams kunnen het vaak abstracte begrip van duurzame inzetbaarheid concreet maken door een open en blijvend dialoog op gang te brengen over wat medewerker en organisatie van elkaar nodig hebben om nu en in de toekomst van waarde voor elkaar te zijn. Tijd voor het echte gesprek vanuit open mind, open hart en een gedeelde wil.  Zodat in de ruimte van het dialoog concrete en duurzame oplossingen kunnen ontstaan vanuit ieders betrokkenheid. Hoe mooi zou dat zijn… 

Dit blogartikel, dat ook gepubliceerd is op LinkedIn, is opgenomen in het gratis E-book ‘Vitaliteit in Teams’ van CoachNetwerk

Waarom het stellen van vragen vele malen effectiever is dan het antwoorden van vragen

Heb jij je ook heilig voorgenomen om het vanaf nu anders te doen? Om meer je hart te volgen en je talenten ten volle in te zetten. En echte keuzes te gaan maken, beter je grenzen aan te geven en geen uitstelgedrag meer te vertonen. Om je niet meer te laten belemmeren door vecht-, vlucht-, of bevriesgedrag. Met als prettig vooruitzicht minder stress te ervaren en met meer plezier en flow te werken en te leven…

Of geloof jij er niet (meer) in? Denk jij dat de oorzaak en sleutel voor verandering niet bij jou ligt, maar bij anderen? Bij je collega’s, leidinggevenden, de organisatiecultuur of zelfs de nieuwe wetten van de hedendaagse maatschappij.

Goede voornemens alleen of een fatalistische slachtofferrol gaan zeker jouw situatie niet ten positieve veranderen. Grote kans dat je dan in je eigen verhaal blijft hangen en herhalend gedrag gaat vertonen. 1x is toeval, 2x opmerkelijk en 3x een patroon…

Vaak zijn mensen op zoek naar antwoorden, zekerheden en bewezen methoden voordat ze uit hun comfort zone durven te stappen. Uit angst om in onverwachte en ongewenste situaties te belanden. Familie, vrienden, kennissen en adviseurs genoeg om je van tips, meningen, methodes en oplossingen te voorzien. Met genoegen putten ze uit hun arsenaal opgedaan vanuit eigen kennis, opleiding en ervaring.

Het probleem is alleen dat zij jou niet zijn en dus niet kunnen weten wat jij nodig hebt om te veranderen. De enige die dat kan onderzoeken ben jijzelf. En alleen als jij kan voelen dat het ‘klopt’ is de kans het grootst dat jij naar je antwoorden en inzichten gaat handelen.

Je kunt anderen wel als hulpbron inzetten, maar het is aan jou om te beoordelen wat voor jou helpend is en wat niet. Het grote verschil tussen een adviseur en een coach is dat een adviseur jouw antwoorden probeert aan te dragen, terwijl een goede coach jouw helpt bij het stellen van de juiste vragen en jou faciliteert om bij je eigen antwoorden te komen.

De juiste antwoorden krijg je door de tijd te nemen om jezelf de juiste vragen te stellen en vervolgens aandachtig naar jezelf te luisteren en je te verbinden met je unieke potentieel. En bewust te zijn als er innerlijke stemmen zijn die jou afleiden van wat je werkelijk wilt en nodig hebt. Ieder mens heeft ze. Bekende voorbeelden van deze innerlijke ikken zijn de pleaser, de perfectionist, de onzekere.

Daarom van mij geen antwoorden, maar louter vragen. Vragen die jou helpen bij betekenisvolle transities*:

 • Urgentie of verlangen om te veranderen. Wat maakt het waard om uit je huidige situatie en verhaal te stappen? Ben je bereid om oude patronen los te laten ook al weet je nog niet precies wat je ervoor terugkrijgt?
 • Verbinden met een lonkend perspectief. Hoe ziet jouw gewenste situatie eruit? Wat ervaar en doe jij dan dat je er blij van kan worden? Met en voor wie?
 • Bewust zijn van helpende en belemmerende patronen. Welk gedragspatronen houden jou in de huidige situatie? Welke talenten, competenties en gedrag zijn juist helpend om richting gewenste situatie te bewegen?
 • Moed om uit je comfortzone te komen en te experimenteren met nieuw gedrag. Wat is een eerste stap die je kan zetten richting lonkend perspectief? Is er nog iets wat er nodig is om deze stap te kunnen zetten?
 • Volharden wanneer je het even niet weet. Wat heb jij nodig om niet terug te vallen op oud gedrag bij tegenslag? Hoe blijf jij in verbinding met je lonkend perspectief?
 • Creëren van reflectiemomenten en leerervaringen. Hoe zorg jij ervoor dat je af en toe stilstaat in de waan van de dag? En wat en hoe leer je van je ervaringen voor de volgende stap?

* Waar ‘je/jij’ staat voor persoonlijke transities kun je ook ‘jullie’ lezen in het geval van transities binnen teams of organisaties.

Het beantwoorden van deze vragen en ernaar handelen is niet altijd even eenvoudig.Was dit wel het geval geweest dan had je de transitie allang voltooid. Ook wijzigen antwoorden in tijd en veranderende omstandigheden. Vergeet niet dat het proces minstens zo belangrijk is als het resultaat. Het telkens weer aandacht geven geeft verdieping en voortschrijdend inzicht.

Creëer daarom op zijn tijd ruimte om met aandacht naar de juiste vragen te kijken. Kijk wat jou helpt om (innerlijke) rust- en reflectiemomenten te creëren. Zodat je de vraag achter de vraag kunt zien. En beantwoord de vragen niet alleen met je hoofd, maar vooral ook vanuit je hart.

Vraag hulp waar nodig, maar blijf zelf verantwoordelijk. Je hoeft niet alles zelf te doen. Betrek familie, vrienden en collega’s bij het creëren of toetsen van je antwoorden. Beschouw alles als input en bepaal zelf wat wel of niet waardevol en helpend is.

En kom je er niet uit…, zoek een goede coach. Hij/zij kan je helpen bij het formuleren van de juiste vragen, het ontsluiten van je echte antwoorden, het doorbreken van je patronen en het in beweging komen en blijven…

Lees hier wat Persoonlijk Coaching voor jou kan betekenen

 

Ik wens je veel innerlijke wijsheid, moed en plezier op je reis richting lonkend perspectief…

Hoe simpele principes betekenisvolle veranderingen eenvoudiger maken…

De wereld van verandering en transformaties lijkt soms zo complex en groot dat we door de bomen het bos niet meer zien. Ga maar eens googlen op ‘change’ of ‘verandermanagement’ en zie het immense aantal ‘hits’ en de overvloed aan onderliggende bronliteratuur.  Net zo groot is de diversiteit aan verandermethoden, technieken en ondersteunende tools die in de markt van veranderconsultants en begeleiders worden aangeboden. Soms onderscheidend en innovatief, maar vaak ook oude wijn in nieuwe zakken.

Dit alles maakt het voor de verantwoordelijke voor een betekenisvolle verandering of transformatie niet altijd even makkelijk om te zoeken en te kiezen voor een aanpak en interventies die passen bij de eigen unieke situatie. Het is niet moeilijk ‘lost’ te raken in de jungle van verandervisies en aanbod van consultancy- en implementatiediensten. Met als gevolg vaak arbitraire keuzes gebaseerd op historie, relatie, gevoel of belangen. Ook voor veranderaars en transformatiebegeleiders duizelt het wel eens. Er is gewoonweg geen tijd om alle – vaak zelfbenoemde – veranderguru’s en hun gedachtengoed op hun waarde te beoordelen. De omvang van ongelezen vakliteratuur in mijn fysieke en digitale archief stijgt met de dag…

De kunst is om geregeld stil te staan en afstand te nemen om weer goed te kunnen waarnemen en de grote lijn te zien. En de verleiding te weerstaan om opgeslokt te worden door de waan van de dag en acuut te reageren op de voortdurende impulsen die op ons afkomen.  Stilstaan, diep waarnemen en reflecteren om tussen de bomen het bos weer te zien. Wat is de essentie? Wat zijn de onderliggende principes en paradigma’s die richting geven?

Kies je inspiratiemomenten, ervaar, reflecteer en leer. Zelf heb ik de afgelopen weken bewust momenten gecreëerd om me te laten inspireren. Zo was ik een aantal weken geleden bij een dagseminar van Harvard professor Robert Keegan over hoe Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties te creeren. En afgelopen weekend bij een dagworkshop over ‘Moeiteloos leren leven‘ van Jan Bommerez. Met tussentijds ook nog een intervisiebijeenkomst met collega’s over fasen en cycli van teamontwikkeling vanuit de Double Helix visie van Manfred van Doorn.

Het is verfrissend wanneer je jouw eigen principes en waarden regelmatig tegen het licht houdt, aanscherpt en daarbij leert van anderen. Daarnaast geeft het energie en motivatie wanneer je met gelijk- en andersgestemden het dialoog aangaat over iets waar je gepassioneerd over bent en nauw aan het hart gaat.  Voor mij betekent dit mensen en organisaties een perspectief bieden en in beweging zetten om datgene te doen wat zij echt willen en van nature goed kunnen. Zodat zij meer resultaat ervaren met minder moeite en meer plezier. Dat is wat mij zingeving en voldoening geeft…

De kracht van eenvoudige principes is dat het rust en richting biedt.  Ogenschijnlijk simpele principes en paradigma’s die resoneren en blijven hangen helpen je door de bomen het bos het weer te zien.  De essentie wordt weer duidelijk en je beschikt over een kompas die richting geeft aan wat je doet en besluit. Voelen dat het klopt is hierbij belangrijker dan begrijpen of volledig zijn. Zo is de naamkeuze ‘Oei voor Groei’ en ‘Ruimte voor Veranderen’, voor de bedrijven die ik opgericht heb, gebaseerd op de essentie van wat ik met mijn dienstverlening beoog. En dat voelt nog steeds kloppend…

Hieronder 6 principes en paradigma’s die ik ontleend heb aan mijn inspiratiemomenten van afgelopen weken. Waar voor mij de schoonheid in haar eenvoud zit… Met dank aan de eerder genoemde inspiratoren.

1. Betere ik + Betere jij = Betere wij

Wanneer ik werk aan een betere versie van mijzelf, en de mensen met wie ik leef en werk help datzelfde te doen, dan helpen we vanzelf ook het collectief waar we deel van uitmaken. Dus ‘think big, act small’. Begin bij jezelf en je directe omgeving. In het boek van Keegan worden organisaties besproken met een cultuur waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar blijven uitdagen en helpen om samen te blijven leren. Een van deze bedrijven, Next Jump, gaat hierbij zover dat 50% van de beloning van personeel afhankelijk is van hun concrete bijdrage aan de collectieve ontwikkeling. De vraag hierbij is: Wat heb jij gedaan om anderen en onze organisatie beter te maken?

2. Pijn + Reflectie = Vooruitgang

Waar we bereid zijn om ons open en kwetsbaar op te stellen voor wat er werkelijk gaande is en daarvan te leren, is er vooruitgang. Dus mogen we – van onszelf en van anderen – fouten maken, geraakt worden en stilstaan om te leren…? Confrontatie en emotie niet uit de weg gaan waar deze nodig is. Zonder wrijving immers geen glans!

3. Er is maar een kleine verandering nodig om een grote verandering mogelijk te maken

Het is een mythe dat een betekenisvolle verandering altijd vraagt om grote interventies en beslissingen. Vaak is het voldoende om een kleine interventie te doen waardoor het systeem in beweging komt en verborgen potentieel als vanzelf vrijkomt. In de teams die ik mag begeleiden doe ik eigenlijk niet veel anders dan patronen zichtbaar maken en het dialoog op gang brengen. Over wat hun wel en niet verbindt op hun gezamenlijke teamtaak, over de wens hoe deze taak samen te vervullen en over ieders persoonlijke drijfveren en doelen. En over wat ze hierbij nodig hebben. Het is telkens weer mooi te zien wat voor een energie en creativiteit er dan vrijkomt. Mensen gaan elkaar echt leren kennen: wie zijn we, wat willen en kunnen we?  En wat zijn onze valkuilen en hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Bijna als vanzelf gaan mensen elkaar ondersteunen en waardevolle feedback geven om zowel individueel als collectief verder te ontwikkelen.  Waardoor het gevoel van Veiligheid, Vertrouwen, Verbinding en Vrijheid groeit wat nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

4. Stop met fixen. Co-creëer een duurzame oplossing vanuit open mind, open hart en open wil

Wij mensen houden niet van ongemak en daarom proberen wij complexe problemen en vraagstukken vaak te fixen. Met als resultaat dat het ongemak voor de korte termijn weggenomen wordt, maar dat de dieper gelegen oorzaken niet weggenomen zijn. Hoe zou het zijn wanneer we onze oplossingen in eerste instantie parkeren en eerst met elkaar in dialoog gaan over wat er feitelijk is. Door met open mind waar te nemen, en oordelen zoveel mogelijk achterwege te laten. Om vervolgens elkaar te bevragen over wat het vraagstuk met alle betrokkenen doet. Vanuit open hart zonder cynisme en angst. De kans is dan aanwezig dat er een ruimte van gedeelde wil ontstaat (hoe mooi zou het zijn als…) waaruit als vanzelf waardevolle ideeen ontstaan (is het een idee om…). Ga samen experimenteren met deze ideeen, en reflecteer en leer. Zodat er stapje voor stapje een duurzame oplossing ontstaat vanuit cocreatie. Heel anders dan een planmatige veranderaanpak die veelal gebaseerd is op oude oplossingen en meningen van enkelen. Waarbij de kans groot is dat aangedragen oplossingen niet geaccepteerd worden door anderen of dat deze niet werken voor de langere termijn. Met veel verlies in tijd, kosten en energie als gevolg.

5. Flow is leven zonder weerstand

Het zijn meestal onze gedachten die ons ervan weerhouden te leven naar wie we werkelijk zijn en te doen wat we écht willen. Waardoor we in ons ‘verhaal’ blijven rondcirkelen. Zoals de mier in het volgende filmpje.

 

 
Gedachten leiden tot emoties en gedrag om ongemak te voorkomen: Vluchten, Vechten of Verstarren.  Onze opvoeders – zowel binnen familie- als organisatiesystemen – hebben een grote invloed op ons gedrag. In eerste instantie helpen aanpassings- of overlevingsmechanismen ons weg te bewegen van ongemak, daarom hechten we ons er zo aan. Maar op een gegeven moment kan het ons in de weg zitten datgene te doen wat we écht willen. In de woorden van Bommerez: “Wat als we de weerstand loslaten en een geleider worden van ons potentieel…. De oplossing naar een moeiteloos leven met flow ligt in onszelf, niet door anderen te willen veranderen. “ Het helpt hierbij om onszelf telkens opnieuw te bevragen. Wat willen we werkelijk? Zijn de gedachten die we hebben en mogelijk belemmeren werkelijk waar? En wat zou er gebeuren als we die gedachten niet zouden hebben? (Byron Katie)

6. Groei en ontwikkeling volgen de wetten van de natuur

Neem even de tijd om naar deze time lapse van de levenscyclus van een zonnebloem te kijken. Welke parallellen zie je met de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties?

 

 
Zoals de zonnebloem de groeistadia doorlopen van conceptie, kiemen, tot bloei komen en weer afsterven geldt dit ook voor individuen, teams en organisaties in ontwikkeling. Met verschillende gevoelens, behoeften en benodigde competenties in elke fase. Dit vraagt het nodige van zowel de veranderaar als de mensen die bij de verandering betrokken zijn. Er is dus geen one-size-fits-all aanpak voor de gehele ontwikkelcyclus.  Wanneer je universele principes kan zien en accepteren geeft dit rust en ruimte om te beslissen wat nodig is. Dit betekent niet dat alles eenvoudig gaat, maar het grote plaatje helpt om groeistuipen te accepteren en bij de essentie te blijven en de juiste keuzes te maken.

Kortom, laat je niet overweldigen door de overvloed aan informatie en adviezen, maar laat je leiden door simpele principes die voor jou kloppend zijn. Breng het dialoog op gang, bepaal waar je heen wil, neem jouw basisprincipes als uitgangspunt voor de veranderaanpak, zet de eerste stap en blijf experimenteren, reflecteren en leren…

Hoe resoneren bovenstaande principes bij jou? Welke voelen voor jou kloppend? Welke andere principes vormen jouw leidraad? Ben benieuwd…